​Fortsatt kokrekommendation, spolning och klorering i Grevie och Förslöv med omnejd

27 februari, 2015

NSVA fortsätter att spola ledningsnätet tills vattnet inte längre är missfärgat. Medan spolning pågår kan det bli dåligt vattentryck. Om vattnet inte är missfärgat kan det användas som vanligt, förutom till mat och dryck, där NSVA rekommenderar att man kokar det först. Vattnet har även klorerats, varför en svag lukt och smak av klor kan förekomma.

Undvik att spola i din egen fastighet om vattnet är missfärgat. Observera att det kan komma stötvis missfärgat vatten.

Om vattnet inte är missfärgat kan det användas som vanligt, förutom till mat och dryck, där vi rekommenderar att man kokar det först. NSVA har tagit vattenprover på nio platser i området, nya prover tas även idag. NSVA väntar nu på de första provsvaren, som kommer imorgon. Kokningsrekommendationen kvarstår tills NSVA fått två på varandra följande godkända prover, troligen tills på måndag.

Vatten finns att hämta på flera platser i området, se karta på www.nsva.se. Vattentankarna är på plats kl 7-22.

– Under gårdagen och natten spolade NSVA ledningsnätet runt om i området. Vattnet är nu inte längre missfärgat i ledningarna i Grevie, varför det nu går bra att spola även inne i fastigheterna i Grevie. I Förslöv är det fortfarande missfärgat, varför vi kommer att fortsätta spola där under dagen. Vi kommer även att spola i Segelstorp och Glimminge idag, berättar Andreas Waldén, avdelningschef Rörnät på NSVA.

När vattnet inte längre är missfärgat även i övriga områden meddelas detta på www.nsva.se.

För att säkerställa en god vattenkvalitet klorerar NSVA dricksvattnet i området. Detta är en normal driftåtgärd efter ett större driftavbrott.

Klorhalten ligger under gällande gränsvärde och är helt ofarlig, men kan eventuellt medföra en svag lukt och smak av klor hos kunder i området de närmsta dagarna.

Läs mer om klorering av dricksvatten på Svenskt Vattens webbplats >> 

Tillbaka till nyheter