​Fortsatt kapacitetsbrist på kommunalt dricksvatten i Perstorps kommun

28 augusti, 2020

Trots att sommaren lider mot sitt slut är det fortfarande kapacitetsbrist i vattenverken i Perstorps kommun. Vattenverken har helt enkelt för låg kapacitet för att möta efterfrågan från invånare och näringsliv.

Hur har det kunnat bli så här?

– Vikande råvattenkvalitet med en kraftigt ökad järnhalt i några brunnar gör att kapaciteten minskat då inte rening på vattenverken är byggd för den förändrade vattenkvaliteten, säger Jonas Håkansson, chef Dricksvatten på NSVA.

Under våren och sommaren har NSVA arbetat utifrån en åtgärdsplan.

– Vi har en kortsiktig och en långsiktig plan för att kunna öka kapaciteten. I den kortsiktiga planen har åtgärderna genomförts under sommaren för att öka kapaciteten med nuvarande reningsteknik. Men ökar vi produktionen ökar järnhalten i motsvarande mängd. Här gäller det att vara aktiv i styrningen så att vi inte överskrider järnhalten som reningen klarar av. Vi trimmar och justerar anläggningen dagligen för att just för stunden nå maximal produktion. Parallellt med detta jobbar vi med de långsiktiga planerna för att få till en vattenrening som klara både kvantiteten och kvalitén, säger Jonas Håkansson.

På grund av produktionskapaciteten behöver alla i kommunen fortsätta att vara återhållsamma med förbrukningen av dricksvatten. 

Tillbaka till nyheter