Driftstörning Driftstörning Pågående arbete Pågående arbete Kommande arbete Kommande arbete

Årlig spolning i Svalövs kommun

Pågående arbete

Kommun: Svalöv

Startdatum: 2020-04-06 07:30
Beräknas klart: 2020-05-29 15:30
Berörda adresser: orterna i Svalövs kommun
Vatten finns att hämta: Nej

Med start måndag 6 april kommer NSVA att påbörja de årliga spolningarna av huvudvattenledningarna i Svalövs kommun. Spolningarna görs för att säkra en god vattenkvalitet. Spolningarna beräknas pågå till slutet av maj och kommer att pågå under vardagar kl 07:30-15:30, dock ej helgdagar.

Arbetet kommer att genomföras enligt schemat nedan. Vi kan inte uppge exakta datum eller tider för specifika områden då spolningsschemat kan komma att justeras under arbetets gång. 

6-17 april: Tågarp, Billeberga och Teckomatorp.
Arbetet är planerat att börja i Tågarp, fortsätta i Billeberga och avslutas i Teckomatorp.

27 april-13 maj: Svalövs tätort inklusive Torrlösa

18-22 maj: Kågeröd

25-29 maj: Röstånga

Det är ovanligt med störningar under spolningsarbetet, men i enstaka fall kan kunder uppleva sämre tryck och missfärgat vatten. Vår rekommendation är att man spolar kallvatten i alla kranar tills vattnet blir klart igen. 

Tillbaka till Driftinformation

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of nsva.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window