Helsingborg

På våra kundsidor kan VA-kunder i Helsingborg som får sin VA-faktura från NSVA se faktura- och förbrukningshistorik med mera.

För att logga in på kundsidorna behöver du kundnummer och personnummer eller organisationsnummer (företag). Kundnummer finns på din faktura.

OBS! Företag anger två nollor (00) samt organisationsnummer istället för personnummer.

TIPS! Kunder i Helsingborg har samma kundnummer som på Öresundskraft + 10, 100, 1 000 o s v framför så att det totalt blir åtta siffror. Om du t ex har kundnummer 56789 hos Öresundskraft har du kundnummer 10056789 hos NSVA.

[Det kan ibland ta lite tid innan inloggningsrutan syns nedan. Om du inte kan se den klicka på länken istället.]

Kundsidor Helsingborg