Landskrona

Akut vattenläcka 2017-11-24 16:00
Landskrona: Södra Långgatan och Fiskargränden

En akut vattenläcka har uppstått och fastigheter på nämnda adresser kommer att bli utan vatten under tiden som lagningsarbetet pågår.

Uppdatering: Vattenläckan är lagad och vattnet åter.

Vatten finns att hämta: Nej
Startdatum: 2017-11-24 16:00 Beräknas klart:
Planerat arbete 2017-11-24 10:28
Landskrona: Snickargränden 1 och 2 samt Suellsgatan 14 A-B, 16, 17, 18 A-B, 19, 20 (eventuellt), 21, 27 och 29

På grund av VA-arbete stänger vi vattnet för ovan nämnda fastigheter på onsdag den 29/11 kl 9-13. Vi ber om ursäkt för de besvär som kan uppstå på grund av detta.

Vi uppmanar kunderna att tappa upp vatten innan arbetet påbörjas.

Berörda fastighetsägare får vykort och flerfamiljsfastigheter får lapp på dörren. Vi försöker även nå ut via sms.

Vatten finns att hämta: Nej
Startdatum: 2017-11-29 09:00 Beräknas klart: 2017-11-29 13:00
Planerat arbete 2017-11-24 09:47
Landskrona: Fabriksgatan 2 A-D, 3, 4 A-C, 5, 7, 9 och 14 samt troligtvis även Suellsgatan 20

På grund av VA-arbete stänger vi vattnet för ovan nämnda fastigheter på måndag den 27/11 kl 13-16. Vi ber om ursäkt för de besvär som kan uppstå på grund av detta.

Vi uppmanar kunderna att tappa upp vatten innan arbetet påbörjas.

Berörda fastigheter får brev/flerfamiljsfastigheter får lapp på dörren under fredagen. Vi försöker även nå ut via sms.

Äldreboendet och skolan har kontaktats separat.

Vatten finns att hämta: Nej
Startdatum: 2017-11-27 13:00 Beräknas klart: 2017-11-27 16:00
Tillfällig driftstörning 2017-11-20 09:04
Landskrona: Vattentankstation på Förrådsgatan 9

Vattentankstationen i Landskrona är tyvärr ur funktion. Den beräknas vara i bruk i början av nästa vecka.

Ni kan använda våra andra vattentankstationer som vi har i Helsingborg, Bjuv, Båstad och Åstorp.

Vatten finns att hämta: Nej
Startdatum: 2017-11-20 09:04 Beräknas klart: 2017-11-27 00:00
Pågående projekt 2017-11-08 12:00
Landskrona: Fabriksgatan

Uppdatering 2017-11-08: ledningarna för vatten och dagvatten är nedgrävda och återställningsarbetet pågår. Vattenprovtagning görs just nu och så fort NSVA får godkända vattenprover kommer fastigheterna längs Fabriksgatan att kopplas om till den nya vattenledningen. Detta kommer troligtvis att ske under vecka 46. Därefter är det asfaltering av själva gatan som återstår vilket preliminärt kommer att ske under vecka 47.

På uppdrag av Landskrona stad kommer NSVA att utföra VA-arbeten i Fabriksgatan. Projektet avser hela sträckan mellan Suellsgatan och Eriksgatan. Syftet är att byta ut dricks- och dagvattenledningar i samband med att Landskrona stad ska asfaltera om gatan.

Landskrona stad har sedan tidigare planerat att gestalta om Fabriksgatan med ny beläggning och delvis nytt utseende. Då dricks- och dagvattenledningarna är dåliga i Fabriksgatan med upprepade vattenläckor historiskt sett, passar NSVA på att byta ut dessa ledningar innan asfaltsarbetena påbörjas.

Startdatum: 2017-08-28 08:00 Beräknas klart: 2017-11-30
Läs mer >>
Pågående projekt 2017-10-23 13:38
Landskrona: Järnvägsgatan norra

Under delar av 2017 och 2018 kommer NSVA (Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp) att genomföra ett VA-projekt för att separera de kommunala avloppsledningarna för dag- och spillvatten i S:t Olovsgatan och Järnvägsgatan norra fram till Föreningsgatan. I samband med detta passar vi också på att byta ut vattenledningen.

Genom att separera ledningarna för dag- och spillvatten minskas belastningen på reningsverket i Landskrona och risken för att släppa ut orenat avloppsvatten till havet minskar vid häftiga regn, så kallad bräddning.

Startdatum: 2017-10-23 13:38 Beräknas klart: sommaren 2018
Läs mer >>
Pågående projekt 2017-10-04 13:50
Landskrona: Kungsgatan och Södra Långgatan

Landskrona stad har sedan tidigare planerat att gestalta om delar av Kungsgatan och Södra Långgatan med nytt utseende. Då dricks-, dag- och spillvattenledningarna är gamla och i dåligt skick i dessa gator, passar NSVA på att byta ut dessa ledningar innan förändringsarbetet påbörjas.

Startdatum: 2017-10-23 08:00 Beräknas klart: 2018-01-31
Läs mer >>
Pågående projekt 2017-06-26 10:26
Landskrona: Kvarngatan Plorren och Vagmansgatan

Under perioden 2017-2019 kommer NSVA (Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp) att genomföra ett projekt i området kring Kvarntoget Plorren och Vagnmansgatan för att separera de kommunala avloppsledningarna för spill- och dagvatten.

Genom att separera ledningarna för dagvatten och spillvatten minskas belastningen på reningsverket i Landskrona. Risken för att släppa ut orenat avloppsvatten till havet vid häftiga regn (så kallad bräddning) minskar också.

 

Startdatum: 2017-06-26 10:26 Beräknas klart: 2019-06-30
Läs mer >>
Pågående projekt 2017-06-14 14:36
Landskrona: Mejerivägen, Härslöv

På uppdrag av Landskrona kommun kommer NSVA att byta ut VA-ledningarna i Mejerivägen i Härslöv. Dricksvattenledningen är från 1959, ett flertal läckor är noterade och man har sett att ledningen är i dåligt skick. Utredningar har visat att även dag- och spillvattenledningarna är i dåligt skick och dessa behöver därmed också bytas ut.

Tänkt start för entreprenaden är vecka 27. NCC kommer då att påbörja förberedande arbetsuppgifter för att sedan återuppta arbetet i vecka 32. Projektet beräknas att vara klart under hösten 2017.

Startdatum: 2017-07-03 08:00 Beräknas klart: hösten 2017
Läs mer >>
Pågående projekt 2017-05-15 09:27
Landskrona: Gärdesgatan

På uppdrag av Landskrona stad kommer NSVA med start i augusti 2017 utföra VA-arbeten på Gärdesgatan, mellan Exercisgatan och Vengatan.

Idag finns det kombinerade ledningar som tar hand om både dagvatten (smält- och regnvatten från till exempel tak och gator) och spillvatten (vatten från till exempel toaletter, bad och disk) i Gärdesgatan. Genom att lägga separata ledningar för dag- och spillvatten minskar risken för källaröversvämningar och åtgärden bidrar även till minskad belastning på våra reningsverk.

Startdatum: 2017-08-28 08:00 Beräknas klart: december 2017
Läs mer >>
Pågående projekt 2016-06-13 10:00
Landskrona: Säby

NSVA bygger om Säby tryckstegringsstation för inkommande dricksvatten till Landskrona stad. Arbetet medför ökad driftsäkerhet samt minskade driftkostnader. 

Startdatum: 2016-10-01 00:00 Beräknas klart: Våren 2018
Läs mer >>