Landskrona

Planerat arbete 2017-02-14 14:00
Landskrona: årlig spolning i Landskrona kommun

Med start måndag 20 februari kommer NSVA att genomföra spolning av huvudvattenledningar i Landskrona kommun. Spolningen beräknas pågå under cirka åtta veckor. Arbetet börjar i Häljarp och fortsätter sedan i Saxtorp för att sedan fortsätta vidare norrut i kommunen.

Vi räknar inte med att arbetet kommer att innebära missfärgning av vatten eller driftstörningar på nätet.

Vatten finns att hämta: Nej
Startdatum: 2017-02-20 08:00 Beräknas klart: vecka 15
Pågående projekt 2016-06-13 10:00
Landskrona: Säby

Med början i höst kommer NSVA att bygga om Säby tryckstegringsstation för inkommande dricksvatten till Landskrona stad. Arbetet medför ökad driftsäkerhet samt minskade driftkostnader. 

Startdatum: 2016-10-01 00:00 Beräknas klart: Hösten 2017
Läs mer >>