Driftinformation

Pågående projekt 2016-12-08 15:13
Helsingborg: Aspögatan, Ekögatan, Hasslögatan och Sturkögatan, Rydebäck

Omhändertagningen av dagvattnet ska utredas och byggas om. Dagvattenledningarna är för små och klarar inte av de regn som kommer idag. En vattenledning ska bytas då flera vattenläckor har uppstått.

Startdatum: 2016-12-08 08:00 Beräknas klart: hösten 2018.
Läs mer >>
Planerat arbete 2016-12-08 13:27
Båstad: Hov

På måndag den 12/12 kommer hela Hov att vara utan vatten mellan kl 09:00-16:00. Orsaken till avstängningen är en kontroll av ledningsnätet som måste utföras. Vi ber om överseende för de besvär detta orsakar.

Alla kunder kommer att aviseras via brev under fredag den 9/12.

Vatten finns att hämta: vid Hovs kyrka kommer en vattentank att finnas på plats
Startdatum: 2016-12-12 09:00 Beräknas klart: 2016-12-12 16:00
Planerat arbete 2016-12-08 13:05
Båstad: Bäckvägen, Hålevägen 17, Jöns Möllers väg, Långagärdsvägen, Mamsellvägen, Prästgårdsvägen samt Rörvångsvägen, Förslöv

På torsdag den 15/12 ska ett underhållsarbete utföras i en tryckstegningsstation i Förslöv. Arbetet beräknas pågå under två timmar. Kunderna kommer att uppleva sämre tryck eller till och med bli helt utan vatten. Vi uppmanar dom att tappa upp vatten innan.

Berörda kunder kommer att aviseras via vykort.

Vatten finns att hämta: Nej
Startdatum: 2016-12-15 09:30 Beräknas klart: 2016-12-15 11:30
Pågående projekt 2016-12-08 11:03
Landskrona: Säby tryckstegningsstation

NSVA och Sydvatten har planerat en om- och tillbyggnad av Säby tryckstegningsstation under 2017-2018. Läs mer om projektet här http://www.nsva.se/pagaende-projekt/landskrona/ombyggnader-tryckstegring/

Just nu jobbar vi med att slutföra projekteringen. Ett förberedande arbete med att lägga om elkablar till tryckstegningsstationen behöver göras redan i vinter för att dessa inte ska vara i vägen när nya vattenrör så småningom ska läggas ned.

Startdatum: 2016-12-01 08:00 Beräknas klart: 2017-01-31
Läs mer >>
Pågående projekt 2016-12-07 08:18
Bjuv: Jens Billes gata och Ängsgatan, Billesholm

Dricksvattenledningen som idag ligger i ovan nämnda gator är i dåligt skick och flertalet läckor har uppstått. För att trygga dricksvattendistributionen till fastigheterna kommer den befintliga vattenledningen att bytas ut.

Startdatum: 2016-10-03 08:00 Beräknas klart: VA-arbetet är klart i slutet av december. Sedan återstår asfaltering som kommer att ske en bit in på år 2017.
Läs mer >>
Pågående projekt 2016-12-02 08:54
Åstorp: Maglaby och Högalid

Under 2016-2017 kommer ett 100-tal fastigheter i Maglaby och Högalid att anslutas till kommunalt spillvattenledningsnät.

Startdatum: 2015-10-27 13:41 Beräknas klart: 2017
Läs mer >>
Pågående projekt 2016-12-02 08:30
Svalöv: Norrvidinge

Utbyggnaden av kommunalt vatten och avlopp till 119 fastigheter i Norrvidinge med omnejd är klar. Inkopplingsarbetet pågår för fullt. 

Startdatum: 2015-03-16 10:05 Beräknas klart:
Läs mer >>
Pågående projekt 2016-10-27 11:31
Helsingborg: Drottning Margaretas gata till S:t Peders gata

I samband med att Helsingborgs stad bygger om trafikmiljön vid Bergaliden förnyar NSVA två äldre huvudvattenledningar i sträckan mellan Drottning Margaretas gata och S:t Peders gata.

Startdatum: 2016-10-31 08:00 Beräknas klart: Innan årsskiftet 2016/2017
Läs mer >>
Pågående projekt 2016-10-19 14:46
Landskrona: Järnvägsgatan

Under våren har vi bytt ut dricksvatten- och dagvattenledningarna på Järnvägsgatan mellan Nygatan och Österleden. Samtidigt har Landskrona stads entreprenör PEAB lagt om gatstensbeläggningen på vägsträckan. 

I projektet ingår även byte av dagvattenledning på Österleden. Detta arbete kommer att utföras våren 2017.

 

Startdatum: 2016-03-01 08:00 Beräknas klart: våren 2017
Läs mer >>
Pågående projekt 2016-09-08 13:16
Helsingborg: Elinebergsvägen

Med start i slutet av september 2016 kommer NSVA att lägga en ny huvudvattenledning i Elinebergsvägen, i sträckan mellan Ramlösavägen och Lagmansgatan.

Startdatum: 2016-09-26 08:00 Beräknas klart: juni 2017
Läs mer >>
Pågående projekt 2016-07-13 13:00
Svalöv: området Parken, Teckomatorp

Nytt spillvattenledningsnät skall dras ut till åtta st fastigheter. Systemet blir trycksatt spillvattenledning och varje fastighet kommer att få en LTA-station.

Startdatum: 2016-09-19 08:00 Beräknas klart: december 2016
Läs mer >>
Pågående projekt 2016-06-13 10:00
Landskrona: Säby

Med början i höst kommer NSVA att bygga om Säby tryckstegringsstation för inkommande dricksvatten till Landskrona stad. Arbetet medför ökad driftsäkerhet samt minskade driftkostnader. 

Startdatum: 2016-10-01 00:00 Beräknas klart: Hösten 2017
Läs mer >>
Pågående projekt 2016-05-31 16:30
Helsingborg: Aspavägen och Södra Kvistoftavägen, Kvistofta

NSVA har av Helsingborgs stad fått i uppdrag att bygga ut avloppsledningsnätet till fastigheter vid Aspavägen och Södra Kvistoftavägen.

Projektet är uppdelat i två etapper. Etapp ett (väster om Södra Kvistoftavägen) beräknas klart under sommaren 2016 och etapp två (öster om Södra Kvistoftavägen) kommer att pågå under peioden 15 januari - 15 april 2017.

Startdatum: 2016-02-29 08:00 Beräknas klart: april 2017
Läs mer >>
Pågående projekt 2016-03-19 08:00
Helsingborg: Runristargatan

Med början vecka 14 byter vi ut vattenledningarna som försörjer fastigheterna på Runristargatan med vatten. Samtidigt byter Öresundskraft ut fjärrvärmeledningarna i området.

Startdatum: 2016-04-04 07:00 Beräknas klart: Sommaren 2017
Läs mer >>