Överbyggnaden av Öresundsverket

Den nya stadsdelen Oceanhamnen i Helsingborg växer fram med reningsverket Öresundsverket som närmsta granne. För att få bygga nära ett avloppsreningsverk, framför allt med tanke på lukt, är delar av avloppsverket överbyggt. På så sätt integreras samhällsviktig verksamhet med modern stadsutveckling. Överbyggnaden ska passa in utseendemässigt i den nya stadsdelen och i februari 2020 var överbyggnaden klar efter drygt två års byggande.

Öresundsverket ligger i södra Helsingborg, nära färjeläget. Omkring 130 000 personer samt en mängd större och mindre industrier är anslutna till reningsverket som tar emot i genomsnitt 55 000 kubikmeter spillvatten (avloppsvatten) varje dygn. För att kunna leda bort lukten från de överbyggda delarna behövdes en hög skorsten. Det kunde grannen till avloppsverket erbjuda i den 120 meter höga skorstenen på värmeverket Västhamnsverket. Nu skingras lukten snabbt på hög höjd.

Detta har vi gjort

  • Den gamla slamhanteringsbyggnaden är riven och ersatt med ny.
  • Byggt en ventilationskanal som leder till Västhamnsverkets 120 meter höga skorsten.
  • Byggt in försedimenteringen som tidigare var öppna bassänger.
  • I blåsmaskinbyggnaden uppstår mycket lukt som nu också leds upp i skorstenen.
  • Byggt in slamförtjockare-hanteringen som tidigare var öppna bassänger.

Pionjär med nytt avloppssystem

Det nära läget till avloppsverket gör det möjligt att testa ett annat mer hållbart avloppssystem i stadsdelen Oceanhamnen med tanke på återvinning av avfallsresurser. Läs mer

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of nsva.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window