Aktuella projekt

För att kunna möta framtida krav och en ökad befolkning, arbetar NSVA kontinuerligt med att förbättra VA-systemen i ägarkommunerna.

Det kan till exempel handla om att separera dagvatten- och avloppsvattenledningar, införa vatten och avlopp på landsbygden eller att förbättra reningsprocesser i avloppsvattenreningen. Vad NSVA gör i din kommun kan du läsa mer om på projektwebben.