Aktuella projekt

För att kunna möta framtida krav och en ökad befolkning, arbetar NSVA kontinuerligt med att förbättra VA-systemen i ägarkommunerna.

Det kan till exempel handla om att separera dagvatten- och avloppsvattenledningar, införa vatten och avlopp på landsbygden eller att förbättra reningsprocesser i avloppsvattenreningen. Vad NSVA gör i din kommun kan du läsa mer om på projektwebben.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of nsva.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window