VA-anmälan landsbygd

Efter att NSVA fått skriftlig ansökan med bifogad karta gör vi en kostnadsfri utredning. Det innebär att vi undersöker om det är tekniskt möjligt att ansluta din fastighet till det kommunala spillvattnet. Därefter startar en process där vi tar reda på anläggningskostnader, var förbindelsepunkten ska vara, hur ledningarna ska anläggas och så vidare. Processen kan kräva olika tillstånd.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of nsva.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window