Världstoalettdagen

 

Den 19 november varje år är det världstoalettdagen. Dagen instiftades av World Toilet Organization 2001 och är sedan 2014 en officiell FN-dag. Organisationen vill uppmärksamma den globala sanitetskris som det innebär när en tredjedel av världens befolkning saknar tillgång till toalett.

I Sverige har vi både toaletter och rent vatten, men vi slarvar och behandlar våra avlopp som sopnedkast. Detta innebär att mycket energi och resurser måste läggas på att hantera allt skräp som spolas ner. Förutom att orsaka avloppsutsläpp på grund av stopp i ledningsnät och pumpar kan det här skräpet dessutom förstöra eller stoppa reningen av avloppsvattnet och därmed bidra med betydligt mer föroreningar till våra vatten.

– Våra toalettvanor ligger långt efter vårt övriga miljötänk. I Sverige är vi jättebra på att sortera och återvinna våra hushållssopor. Det är hög tid att vi får lika bra toavett och slutar spolar ner skräp i toan, säger Pär Gustafsson, avdelningschef för Avloppsrening på NSVA.

7 000 ton skräp per år

Kiss, bajs och toapapper är det enda som ska spolas ner i toaletten. 9 av 10 svenskar tycker att skräp i toaletten är oacceptabelt, enligt en undersökning från Svenskt Vatten och SIFO. Trots det spolar vi tillsammans ner 7 000 ton skräp i våra avlopp varje år, bara i Sverige. Undersökningen visar att majoriteten av de som slänger skräp i toan gör det för att de inte orkar göra rätt eller för att de saknar kunskap om hur skräpet enkelt kan tas om hand.

Det som oftas spolas ner är bomullstussar, flytande kemikalier, tamponger, våtservetter och tops. Men det är lätt att göra rätt, ställ en papperskorg i badrummet och släng skräpet där istället.

Fultorkar du?

En situation som ligger bakom många fulspolningar är att toalettpappret är slut. Det löser vi oftast genom att "fultorka" oss med hushållspapper som sedan felaktigt spolas ned i toaletten där det riskerar att orsaka stopp och översvämningar.

Enligt en undersökning om fultorkarvanor som branschorganisationen Svenskt Vatten har gjort är hushållspapper den vanligaste fultorkningen i Sverige. Därefter kommer pappersnäsdukar. Våtservetter, servetter och pappershanddukar är några andra vanliga metoder som används.

Att torka sig med något annat än toapapper när detta är slut är självklart helt okej, så länge det slängs bland förbränningsbara sopor (restavfall/papperskorgen) och inte spolas ned i toaletten.

– Hushållspapper, våtservetter och annat substitut till toapapper är tyvärr en vanlig fulspolning. Många känner inte till att det bara är toalettpapper som löses upp lätt i avloppet och därför är det enda pappret som ska spolas ner. Annat papper är en onödig påfrestning på våra avloppssystem eftersom det kan orsaka både stopp och översvämningar, säger Pär Gustafsson.