Våra reningsverk

NSVA renar spillvattnet i sex kommuner enligt högt ställda miljökrav. Vattnet transporteras via avloppsledningar och pumpstationer till respektive avloppsreningsverk. 

Allt som spolas ner i avloppet hamnar på reningsverken. Genom noggranna processer tas biologiska ämnen bort och bakterier, fosfor, kväve och partiklar avskiljs. Reningsverken i Sverige är byggda för att rena spillvatten från hushåll. Därför måste industrier som har en annan typ av avloppsvatten rena vattnet själva innan det kan tas emot på de kommunala reningsverken. När vattnet är renat återförs det till ett vattendrag, sjö eller en kuststräcka. 

Tio reningsverk inom NSVA

Det finns tio reningsverk inom NSVA. Storlek och reningsteknik skiljer sig åt mellan de olika anläggningarna. Det största är Öresundsverket i Helsingborg som renar spillvatten från 130 000 personer, samt en mängd större och mindre industrier. Sedan Tågarps reningsverk nyligen lagts ner är Röstånga reningsverk minst i vårt område, här renas spillvatten från omkring 800 personer. Läs mer om de olika reningsverken via menyn.

Renar spillvatten från hushåll

Alla våra avloppsreningsverk är byggda för att rena vattnet från organiskt material och fosfor. Vid en del reningsverk renas vattnet även från kväve. Dessutom reducerar vi mängden parasiter och bakterier.

Vi hanterar gärna vatten från toaletter, bad, dusch, disk- och tvättmaskiner. Vi vill däremot inte ta emot kemikalier, mediciner och fasta material som till exempel färgrester, lösningsmedel, tungmetaller, motoroljor, cigarettfimpar, snus, kattsand, plåster, bindor, kondomer, tamponger, tops eller andra plastdetaljer. När sådana svårnedbrytbara ämnen kommer till avloppsreningsverket kan de orsaka problem och försvåra eller förstöra våra reningsprocesser.