Problem med råttor

Det sägs att det finns lika många råttor som det finns människor, men det innebär inte alltid ett problem. Problemet uppstår när råttorna rör sig på platser där vi inte vill ha dem, som till exempel inne i bostäder och på offentliga platser bland människor.

Råttor trivs på platser där de har tillgänglighet till mat. Sopor, matrester och fett i avlopp är ett bra exempel på saker som drar till sig råttornas uppmärksamhet. Den viktigaste åtgärden för att hålla råttor borta är att se över sina vanor och hålla rent omkring sig.

Lägenhetsboende

Upplever du problem med skadedjur i din lägenhet? Kontakta din hyresvärd/bostadsrättsförening.

Fastighetsägare

Äger du en fastighet är det du själv som ansvarar för att hålla skadedjur borta från fastigheten. Som fastighetsägare ska du först kontakta ditt försäkringsbolag och kontrollera att du har en skadedjursförsäkring. Försäkringsbolaget brukar sedan kunna rekommendera en skadedjursbekämpare som du kan höra av dig till. I annat fall kan du på egen hand kontakta ett företag som bekämpar skadedjur.

Allmän platsmark

Upptäcker du råttor som rör sig på allmän platsmark där de kan upplevas som störande för allmänheten, kontakta din kommun.

Avloppsrelaterat

Misstänker du att råttorna rör sig i dina avloppsrör bör du se till att alla brunnslock är täta. Tänk på att en råtta kan klättra flera våningar på insidan av ett lodrätt rör och ta sig igenom ett litet hål på 20 mm, vilket motsvarar diametern på en enkrona.

Nerspolad mat och fett i avloppet lockar till sig råttor. Ta för vana att alltid torka av stekpannor och dylikt med hushållspapper innan diskning. Häll gammal matolja i en plastflaska eller mjölkförpackning med kork och lägg den i restavfallet. På detta sätt minskar du även risken för avloppsstopp i rören.

Misstänker du att råttorna tar sig in via det kommunala avloppsnätet, eller om du upptäcker något fel såsom hål och sättningar intill en kommunal avloppsbrunn, ta kontakt med NSVA.

Åtgärder i kommunalt ledningsnät

NSVA har ramavtal med Anticimex för råttbekämpning, i form av betning av gift och kontroller i kommunala avloppsbrunnar. Anticimex samordnar olika aktörer och fastighetsbolag, för att på bästa sätt ha en helhetsbild och täcka upp samtliga delar inom skadedjursbekämpning.