Styrelse

NSVAs styrelse består av politiskt tillsatta ledamöter från våra sex ägarkommuner, arbetstagarrepresentanter samt VD Ulf Thysell.

Bjuvs kommun
Anders Månsson
Maria Berglund (ersättare)

Båstads kommun
Bo Wendt
Hans Grönqvist (ersättare)

Helsingborgs stad
Magnus Jälminger, ordförande
Anna Ingers (ersättare)

Landskrona stad
Björn O Persson, vice ordförande 
Hellin Taskinen (ersättare)

Svalövs kommun
Jan Zielinski
Teddy Nilsson (ersättare)

Åstorps kommun
Jan Nilsson 
Rolf Ottosson (ersättare)