Historik

2009

1 sep - NSVA bildas med fem ägarkommuner - Båstad, Helsingborg, Landskrona, Svalöv och Åstorp. Jan Kluge är interim VD för bolaget som har cirka 100 medarbetare.

2010

15 jan - NSVAs huvudkontor etableras på Rönnowsgatan 10 i Helsingborg.
1 okt - Bjuvs kommun ny delägare i NSVA. 14 nya medarbetare tillkommer från Bjuv.
1 nov - Drift och underhåll av ledningsnäten i Landskrona överförs till NSVA och med detta ett dussintal medarbetare. Tillsammans med några nyrekryteringar består NSVA nu av cirka 130 medarbetare.
31 dec - Öresundsverket i Helsingborg blir Revaq-certifierat, en viktig milstolpe i bolagets miljöarbete. Revaq-certifieringen är en kvalitetsstämpel som innebär att avloppsslammet från reningsverket är godkänt att använda som växtnäring.

2011

1 mars - NSVA börjar fakturera VA-avgifterna i Bjuvs kommun.
7 mars - NSVA miljö- och kvalitetscertifieras enligt ISO 14001 respektive ISO 9001.
1 okt - Ulf Thysell tillträder som ny VD för NSVA

2012

1 mars - NSVA börjar fakturera VA-avgifterna i Landskrona stad.
1 nov - NSVA börjar fakturera VA-avgifterna i Svalövs kommun.

2013

1 maj - Drift och underhåll av ledningsnäten i Helsingborg övertas av NSVA. Samtidigt övertar NSVA kundservicefunktionen för VA-frågor i Helsingborg. Antalet medarbetare på NSVA är nu drygt 150.

2014

1 jan - NSVA bildar tillsammans med Sydvatten och VA SYD ett gemensamt bolag för forskning och utveckling, Sweden Water Research AB.
1 mars - NSVA börjar fakturera VA-avgifterna i Båstads kommun.

2015

1 jan - NSVA börjar fakturera VA-avgifterna i Helsingborgs stad. Antalet medarbetare på NSVA är nu drygt 160.