Relining

NSVA använder ofta metoden relining vid renovering av VA-ledningar, framförallt i tättbebyggda områden. Relining innebär att man för in en ny ledning inuti den gamla. Den stora fördelen är att man inte behöver gräva så mycket, vilket medför en minskad störning för omgivningen.

Relining av dricksvattenledningar

Vid relining av dricksvattenledningar dras ett rör av polyeten in i det gamla röret. Polyetenröret har då en reducerad form. Därefter återskapas den runda formen efter det befintliga rörets innervägg med hjälp av vattenånga under tryck. De relinade ledningarna får en livslängd som motsvarar en helt ny ledning. För ledningar av detta material räknar man med en livslängd på minst 100 år.

Polyetenrör används även vid nyförläggning av VA-ledningar och ska inte förväxlas med den reliningteknik med epoxiplast som ibland används inne i fastigheter. Det är känt att epoxi innehåller bisfenol A som är hormonstörande och riskerar att komma ut i dricksvatten vid relining.

Innan NSVA började använda relining, som är en relativt ny metod i Sverige, synades för- och nackdelar med olika material och tillvägagångssätt. Slutsatsen som drogs var att inte använda stumpinfodring med epoxiplast, utan att enbart använda sig av polyetenmaterial.

Polyetenplast är ett välkänt material som även används till bland annat livsmedelsförpackningar, plastpåsar, bärkassar, plastfilm och i mjuka burkar och hinkar.

Relining av spillvattenledningar

Även vid renovering av spillvattenledningar används ofta relining, vanligen genom att man för in flexibla foder (som består av syrafast impregnerad polyesterfilt) inuti den gamla ledningen.