Nytt vattentorn

Planerad invigning för det nya vattentornet är sommaren 2020. Arkitektskiss från Wingårdh Arkitektkontor.

För att säkra den framtida vattendistributionen byggs ytterligare ett vattentorn i Helsingborg. Det nya vattentornet placeras intill Österleden i höjd med Filbornavägen och blir ett nytt landmärke i staden. Den innovativa gestaltningen, framtagen av Wingårdh Arkitektkontor, för tankarna till en modern akvedukt.

Det nya vattentornet kommer att bli 40 meter högt och synas för alla som passerar på Österleden eller färdas på Filbornavägen österut. Vattentornet har formen av en ring med 90 meters diameter. Vattnet kommer att strömma genom ringen och skapar på så sätt en god omsättning av vattenvolymen. Utformningen av tornet är unik och storslagen, men på samma gång enkel och robust. Förslaget blir ett landmärke samtidigt som det skapar en plats för människor. Grönytan inne i ringen kommer att vara tillgänglig för allmänheten, vilket ger en spännande plats i Helsingborgs östra stadsdelar och i anslutning till rekreationsområdet Bruces skog. Förutom själva tornet ingår två lågreservoarer och en teknikbyggnad.

Bygget av vattentornet startade våren 2018. Invigning beräknas till sommaren 2020.

Det nya vattentornet är en del av ett större program för att trygga den framtida vattenförsörjningen och möjliggöra fortsatt expansion i regionen. NSVA har under de senaste åren gjort stora investeringar i form av två nya huvudvattenledningar mellan vattenverket Örbyverket och platsen där det nya vattentornet ska byggas, samt en ny ledning därifrån till det befintliga vattentornet på Fredriksdal och en ledning vidare norrut. Vattentornet på Fredriksdal, byggt 1962, kommer att fortsätta att vara i drift även när det nya vattentornet är på plats.

Följ bygget i blogg och på Instagram

Vill du se aktuella bilder från bygget av det nya vattentornet? Missa då inte NSVAs och NCCs gemensamma instagramkonto vattentornhbg och vår vattentornsblogg.

Tre gestaltningsförslag

Tre olika arkitektbyråer lämnade förslag på gestaltning av vattentornet genom parallella uppdrag, som NSVA och stadsbyggnadsförvaltningen på Helsingborgs stad utvärderade tillsammans. Medverkande arkitektbyråer var Wingårdh Arkitektkontor, Liljewalls och Tengbom. NSVA och stadsbyggnadsförvaltningen valde förslaget från Wingårdh Arkitektkontor.

Valt förslag från Wingårdh Arkitektkontor [pdf]

Pressbilder

Media hänvisas till NSVAs pressrum på Mynewsdesk, där högupplösta bilder finns. Vid frågor från media hänvisas till nedanstående kontaktpersoner.

Intervju med Mats Henriksson, NSVAs specialist inom dricksvattendistribution

Vill du också veta mer om Helsingborgs nya vattentorn? Missa inte denna film där Mats Henriksson, NSVAs specialist inom dricksvattendistribution, blir intervjuad av SIA Media.

Mer information


Mats Henriksson
Specialist dricksvattendistribution
mats.henriksson@nsva.se
010-490 97 73

Mer information


Jonas Malmgren
Projektledare
jonas.malmgren@nsva.se
010-495 87 28