Om vattnet tar slut

Nödvattentankar

 

Om ett bevattningsförbud inte hörsammas och dricksvattnet tar slut kommer NSVA att placera ut nödvattentankar så att berörda invånare kan klara sina mest grundläggande behov. De allvarligaste konsekvenserna om dricksvattnet tar slut är att räddningstjänsten står utan möjlighet att släcka bränder med kommunalt vatten, sjukvården får svårt att fungera och industriproduktion stannar av.

Om vattenledningarna har blivit tomma måste vattnet kokas tills vi har fått godkända vattenprover. Det tar minst tre dagar.