Vattentillgång

 

Prognos inför sommaren 2019

I de flesta av NSVA:s kommuner är det för tidigt att sia om hur stor risken för vattenbrist är eftersom det beror på vädret framöver. En längre period av torka kan snabbt leda till att belastningen på dricksvattnet blir för hög.

Prognos utfärdad 2019-05-20

 Prognos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NSVA:s råd

Båstad kommun
I Båstad kommun där förutsättningarna är sämre än i övriga kommuner uppmanar NSVA invånarna att vara sparsamma med vattenanvändningen.

Övriga kommuner
Även om risken inte är akut i nuläget uppmuntrar NSVA invånarna i övriga kommuner att använda dricksvatten smart. Att spara på  innebär inte att någon behöver avstå från ett normalt användande. Men genom att göra smarta val kan vi spara många liter vatten.