Vår verksamhet

Rent vatten är en självklarhet i vårt samhälle. Men vi får det inte utan ansträngning. NSVA ser till att det kommer rent vatten ur kranen hos cirka 230 000 kunder i kommunerna Bjuv, Båstad, Helsingborg, Landskrona, Svalöv och Åstorp i nordvästra Skåne. Dygnet runt, året om.

Huvudkontoret finns i Helsingborg, men våra 190 medarbetare är utspridda i alla sex kommunerna. NSVA är gemensamt ägt av dessa sex kommuner.

Ditt dagliga vatten

Efter att du har använt vattnet transporteras spillvattnet till något av våra tio reningsverk. Där renar vi vattnet och gör det kretsloppsanpassat. På vissa reningsverk produceras biogas av slammet eller så återanvänds det som växtnäring.

I äldre områden finns kombinerade ledningssystem för dag- och spillvatten. De byggs successivt om till separata ledningar för att minska risken för källaröversvämningar och belastning på reningsverken. I nyare områden fördröjs och renas dagvatten i diken, dammar och våtmarker eller infiltreras i marken.

Inom NSVA finns det närmare 500 mil ledningar under mark. En stor del av nätet har många år på nacken och kräver extra underhåll och tillsyn.

Rent vatten. Ett jobb för livet.

Det pågår ett ständigt arbete med att bygga ut och bygga om ledningsnäten eller på annat sätt utveckla verksamheten.

NSVA är en aktiv part i forskning och utveckling, bland annat genom samverkan med Sydvatten och VA SYD i det gemensamma forskningsbolaget Sweden Water Research och inom VA-teknik Södra. Vi är även delaktiga i VA-branschens gemensamma kommunikationssatsning "Mitt vatten".

Vi som jobbar på NSVA vet att vi har ett av de viktigaste jobben som finns. För vad kan vara viktigare än att se till att vi alltid har rent vatten?