Undersökning om vattenkvaliteten i Perstorps kommun

Undersökning om vattenkvaliteten i Perstorps kommun

Det kommunala dricksvattnet i Perstorps kommun har periodvis varit missfärgat under en längre tid. Utsträckningen har varierat, en del har varit drabbade mycket medan andra inte alls. NSVA har vidtagit åtgärder på vattenverket samt utfört både traditionell brandpostspolning och luftvatten-spolning för att komma tillrätta med problemet. Vi behöver din feedback för att se vilken effekt åtgärderna har haft.

Tack för att du tar dig tid att svara på frågorna!