Anmäl översvämning

Anmäl översvämning

Anmäl din översvämning till NSVA. Har du ingen tillgång till dator ring Kundservice på telefon 010-490 97 00 så hjälper vi dig att registrera din anmälan.

Vad gör NSVA med din anmälan?

NSVA utreder anledningen till översvämningen och eventuella åtgärder som kan göras för att du inte ska drabbas av översvämning igen. Vi tittar också på om du har rätt till ersättning från kommunen för till exempel självrisk och eventuella ytterligare ersättningsanspråk. Vi hanterar även eventuella regresskrav från ditt försäkringsbolag.

Översvämningar anmäls både till försäkringsbolag och NSVA

Har du drabbats av översvämning ska du anmäla det till ditt försäkringsbolag och till oss på NSVA. Anmälan till ditt försäkringsbolag gör du för att få hjälp med skadorna och för att få din skada reglerad. Ditt försäkringsbolag kontaktar sedan NSVA med eventuella regresskrav.

Vad ersätts av vem?

Ditt försäkringsbolag ansvarar för att åtgärda och reglera dina skador. Kostnaden för självrisk kan i vissa fall ersättas av kommunen om det efter utredning visar sig att kommunen har ett skadeståndsansvar. Självriskbeloppet ska verifieras med intyg från försäkringsbolaget.

Har du ytterligare ersättningsanspråk mot kommunen kan du skriftligen skicka in den till oss med verifierade utlägg samt en redovisning över hur skadan har uppkommit.

Krav på ersättning av självrisk eller ytterligare ersättningsanspråk skickar du enklast in till oss på NSVA via e-post kundservice@nsva.se eller via brev till NSVA, Box 2022, 250 02 Helsingborg.

Anmäl översvämning