Vattenläcka

Vattenläcka

Vattenläckor kan ibland uppstå både i gata och inom fastigheter.

Vattenläcka i fastighet

Om du får en vattenläcka inom din fastighet ska du kontakta fastighetsskötare eller VVS-tekniker för åtgärd.

Har du drabbats av översvämning på grund av vattenläcka inne i din fastighet? Stäng av inkommande vatten med hjälp av ventilen vid vattenmätaren och bryt strömmen i de drabbade lokalerna då vattnet kan bli strömförande. Kontakta sedan en VVS-tekniker för åtgärd.

Kan vattnet inte stängas av med hjälp av ventilen vid vattenmätaren, kontakta NSVA.

Vattenläcka i kommunens ledningar

Om du ser en vattenläcka utomhus i kommunens ledningar, är vi tacksamma om du så snabbt som möjligt kontaktar NSVA på telefon 010-490 97 00.

Vid tekniska problem med kommunens vattenledningar ska ingen kund vara utan vatten längre än tio timmar efter att vi har fått kännedom om felet. Om felet inte kan åtgärdas inom tio timmar kommer vi att sätta ut tillfälliga vattentankar eller vattenposter i närområdet inom sex timmar från det vi fått kännedom om läckan.