Översvämning

Vid storm, höjt vattenstånd eller stora nederbördsmängder kan avloppsledningssystem bli hårt ansträngda. Det kan innebära risk för översvämningar i exempelvis dagvattensystem och källare.

Förebygg översvämningar

Bor du i ett hus som riskerar att drabbas av översvämning vid ett oväder? Gå gärna igenom våra tips och råd så att du är väl förberedd vid en eventuell översvämning.

  • Håll koll på väderrapporter och varningar, vet du att ditt hus riskerar att drabbas av översvämning vid ett oväder så kan det vara bra att bära upp saker från källaren eller åtminstone palla upp dem ett par centimeter.
  • Se till att avrinningen från fastigheten fungerar som den ska för att undvika vattensamlingar runt huset. Rensa stuprännor, brunnar och lövsilar från grenar, löv och annat skräp. Kan du så förläng stuprören genom att koppla på en slang i änden för att leda bort vattnet från husväggen.
  • Förbered om möjligt med tunga tättslutande föremål som till exempel sandsäckar som kan läggas över golvbrunnar och toalettstolar i källaren.
  • Bor du inom område med stor risk för översvämning bör du överväga att köpa en dränkbar pump för tömning av källaren.

Om du drabbas av översvämning

  • Bryt strömmen i de drabbade lokalerna då vattnet kan bli strömförande.
  • Flytta om möjligt värdefulla eller fuktkänsliga föremål. Var noga med hygienen efter kontakt med inträngande avloppsvatten.
  • Vid omfattande översvämning kontakta räddningstjänsten i din kommun och begär kontakt med restvärdeledare. De hjälper dig med skadereglering och saneringsåtgärder i det akuta skedet. Räddningstjänsten hjälper också dig med pumpning.
  • Kontakta ditt försäkringsbolag och anmäl skadan.
  • Anmäl översvämningen till NSVA.

Anmäl översvämningen

Har du drabbats av översvämning ska du anmäla det till ditt försäkringsbolag och till NSVA.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of nsva.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window