Stäng kranen – spara vatten

Som en följd av värmen och torkan samt att fler människor är hemma på grund av corona-pandemin är vattenförbrukningen just nu ovanligt hög. Vi ser ett förändrat förbrukningsmönster och nivåerna närmar sig de för värmeböljan 2018. Vi måste hjälpas åt att använda vattnet smart och spara så mycket som möjligt.

Det varma vädret innebär att vi använder mycket mer vatten än vanligt. Vi vattnar gräsmattor och trädgårdsland, fyller pooler och tar kanske en extra dusch.

Vattenverken har en begränsad kapacitet för rening och produktion av dricksvatten. Det blir även allvarliga konsekvenser i kommunernas distributionssystem om vattnet skulle sina för att förbrukningen är för hög. Att stå utan vatten är ett läge vi måste undvika eftersom det försvårar vardagen oerhört, både för den enskilda individen och för viktiga samhällsfunktioner. Tomma vattenledningar innebär att du inte kan spola i toaletten eller duscha och måste hämta vatten i en nödvattentank. Dessutom blir det ett kostsamt och krävande arbete att få rätt på dricksvattenkvaliteten igen. För att kunna säkerställa försörjningen måste vi hjälpas åt att använda vattnet hållbart.

För att undvika bevattningsförbud måste invånare i samtliga kommuner spara på vatten så mycket som möjligt. I Båstad kommun råder redan bevattningsförbud.

Frågor och svar

Den långa perioden av varmt och torrt väder har gjort att vattenverken får jobba för fullt och ligger nära maxkapaciteten. Dessutom har kommunernas distributionssystem begränsningar när det gäller kapaciteten i vattentorn och reservoarer som är dimensionerade utifrån befolkningsmängd och normal förbrukning. Genom att vi hjälps åt att använda vattnet smart och hållbart säkerställer vi försörjningen.

Alla NSVAs kommuner berörs. Dricksvattensituationen är ansträngd i både de kommuner med egen produktion och de som får vatten från Sydvatten.

Det är från nu och framåt. Det är alltid bra att tänka på en använda vattnet hållbart och inte använda mer än nödvändigt. När det är så här varmt är det extra viktigt. Dessutom är vatten en naturresurs vi ska hantera varsamt och det går åt en hel del energi för att rena vattnet.

Nu har vi haft en väldigt lång period av varmt och torrt väder, som även ser ut att hålla i sig. Detta gör att produktionen ligger nära maxkapaciteten i vattenverket. Både Sydvatten och NSVA vidtar redan en rad åtgärder, både kortsiktiga och långsiktiga, för att hantera situationen, men hoppas också få hjälp från allmänheten för att sänka förbrukningen. Där finns även begränsningar i kommunernas distributionssystem när det gäller kapaciteten i vattentorn och reservoarer som är dimensionerade utifrån befolkningsmängd och normal förbrukning.

Sydvatten arbetar för närvarande med kapacitetshöjande åtgärder både vid Vombverket och Ringsjöverket. Åtgärderna syftar till att öka både den långsiktigt hållbara kapaciteten och kapaciteten under timmar med mycket hög produktion.

Vid Ringsjöverket har behovet av kapacitetshöjande åtgärder ökat till följd av en förändrad råvattenkvalitet under senare år (mer humusämnen i vattnet). Sydvatten arbetar med att göra avskiljningen effektivare, vilket förväntas ge en ökad kapacitet under kommande år.

Vid Vombverket pågår ett omfattande arbete inför en större utbyggnad av kapaciteten som beräknas var genomförd inom cirka 2 år.

Genom att fylla vattentornen under tider då vattenverken är mindre belastade kan produktionstopparna under dygnet minskas. Sydvatten och ägarkommunerna samarbetar för att styra påfyllningen av vattentornen till tidpunkter med lägre belastning i vattenverken. Detta är ett sätt att effektivt och på kort sikt hantera kapacitetsbegränsningar i distributionskedjan.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of nsva.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window