Tips för båtlivet

Vid båtanvändning är det viktigt att tänka på att inte skada vatten- och havsmiljö. Detta görs genom att minimera på kemikalier och utsläpp.

Var noga med att hålla båtbotten ren och välja miljöanpassade produkter. Båtbottnar kan lätt bli beväxta med alger och liknande vilket gör att båten drar mer bränsle.

Båttvättar

Det finns ett antal sätt att hålla en båtbotten ren på, man kan göra den rent själv med högtryckstvätt och borstar eller med hos en automatiserad båttvätt.

Måla om eller tvätta?

För att undvika att båtbottnar blir beväxta med alger kan man måla om botten med båtbottenfärger. Problemet är att dessa färger många gånger innehåller giftiga ämnen som skadar vattnet. Slutsatsen som kan dras är att det är bättre att hålla båten ren än att måla om den.

Toalett ombord

Toalettens tank ska tömmas vid en mottagningsstation för att förhindra att det hamnar bakterier och näringsämnen i vattnet. Vanligtvis har varje hamn en mottagningsstation. Om toaletten istället är kemisk kan den tömmas i land, dock aldrig i sjön/havet eller i en kompost.