Röstånga: Finngatan

Pågående projekt 2019-08-13 14:34
Svalöv: Finngatan, Röstånga

Dricksvattenledningen som idag finns i Finngatan i Röstånga är gammal. När vi ändå schaktar för dricksvattnets skull anlägger vi också nya ledningar för spill- och dagvatten. 

Startdatum: 2019-08-05 08:00 Beräknas klart:2019-09-27

Detta gör vi

Vi byter ut dricksvatten-, spillvatten- samt dagvattenledningarna i gatan.

Så påverkas du

Entreprenören kommer att arbeta sig metodiskt framåt med cirka 20 meter uppschaktad väg åt gången. Därför blir tiden som grävs utanför varje fastighet begränsad.

Parkering för berörda fastighetsägare har skapats på andra sidan korsningen med Kolemavägen. Har man särskilt specifika behov av tillträde med fordon ber vi fastighetsägarna att kontakta NSVA för diskussion.

Dagtid kommer en del buller och vibrationer från schaktarbetet och från transporter att uppstå, främst då arbetet sker utanför berörda fastigheter. 

Vattenavstängningar kommer att ske i samband med inkopplingsarbeten. Vi kommer att avisera berörda i god tid innan. OBS! Missfärgning av vattnet kan förekomma efter vattenavstängning. NSVAs rekommendation är att man spolar kallvatten i alla kranar tills vattnet blir klart och rent igen innan man använder det till dryck och tvätt. Om problemet med missfärgat vatten kvarstår kan man kontakta NSVA på telefon 010- 490 97 00.

Vi ber om förståelse med ovanstående.

Besiktning av berörda fastigheter utfördes innan entreprenadarbetet startade.

Entreprenör

NCC

Mer information


Jimmy Lubera
Projektledare
jimmy.lubera@nsva.se
010-490 97 60

För anslutningsfrågor: Patrik K Andersson, VA-ingenjör, NSVA. Tel: 010-490 98 39. E-post: patrik.k.andersson@nsva.se