Röstånga: Dammgatan

Pågående projekt 2019-06-13 09:20
Svalöv: Dammgatan, Röstånga

Dammgatan i Röstånga ingår i Svalövs kommuns asfalteringsprogram och NSVA kommer att passa på att byta ut vattenledningen samt byta ut brunnar på spillvattenledningen. 

Startdatum: 2019-08-15 08:00 Beräknas klart:2019-11-01

Detta gör vi

En ny vattenledning kommer att anläggas i gatan och fastigheterna kommer att förses med nya servisventiler.

Spillvattenledningen kommer att förses med nya brunnar samt nya spolbrunnar till varje fastighet.

Så påverkas du

Under den tid VA-arbetet pågår i området kommer buller från maskiner att förekomma. Framkomligheten under VA-arbetet kommer att vara begränsad och parkeringsmöjligheterna på gatan kommer att påverkas. Vi ber om er förståelse för detta.

Vattenavstängningar kommer att ske i samband med inkopplingsarbeten. Vi kommer att avisera berörda i god tid innan. OBS! Akuta avstängningar kan förekomma.

Missfärgning av vattnet kan uppstå efter vattenavstängning. NSVAs rekommendation är att man spolar kallvatten i alla kranar tills vattnet blir klart och rent igen innan man använder det till dryck och tvätt. Om problemet med missfärgat vatten kvarstår kan man kontakta NSVA på telefon 010- 490 97 00.

Entreprenör

NCC

Mer information


Anna Paulsson
Projektledare
anna.paulsson@nsva.se
010-490 98 71

För anslutningsfrågor: Patrik K Andersson, VA-ingenjör, NSVA. Tel: 010-490 98 39. E-post: patrik.k.andersson@nsva.se