Strandvägen

Pågående projekt 2019-02-20 14:16
Landskrona: Strandvägen

Under hösten 2019 kommer NSVA tillsammans med Landskrona stad att påbörja underhåll och ombyggnad av Strandvägen, sträckan mellan Holmgatan och Svaneholmsrondellen. Arbetet är andra etappen av ett projekt som påbörjades 2014.

Startdatum: 2019-09-16 08:00 Beräknas klart: våren 2021

Detta gör vi

NSVA behöver byta ut gamla ledningar som finns längs sträckan och i samband med detta passar Landskrona stad på att bygga om gatan för ökad trafiksäkerhet. Projektet är omfattande och planeras pågå från hösten 2019 till våren 2021.

Vi återkommer med mer information när entreprenadstart närmar sig. 

Så påverkas du

Arbetena påverkar dig som boende, besökare eller förbipasserande när Strandvägen successivt, i etapper, grävs upp. Vid dessa tillfällen skyltar vi omledningsvägar för bilister, cyklister och kollektivtrafik. Vi ber om er förståelse för detta. OBS! Håll avstånd till grävmaskiner och lastbilar och passera ej dessa utan att ha fått ögonkontakt med föraren.

Vattenavstängningar kommer att ske i samband med inkopplingsarbeten. Vi kommer att avisera berörda i god tid innan. OBS! Missfärgning av vattnet kan förekomma efter vattenavstängning. NSVAs rekommendation är att man spolar kallvatten i alla kranar tills vattnet blir klart och rent igen innan man använder det till dryck och tvätt. Om problemet med missfärgat vatten kvarstår kan man kontakta NSVA på telefon 010- 490 97 00.

Entreprenör

Ej upphandlad ännu

Vid frågor om projektet: Göran Nilsson, projektledare, NSVA. Tel: 010-495 87 92. E-post: goran.nilsson@nsva.se