Ombyggnad av tryckstegring för ökad driftsäkerhet

Pågående projekt 2019-04-05 10:43
Landskrona: Säby

NSVA bygger om Säby tryckstegringsstation för att öka driftsäkerheten samt minska driftkostnader. 

Startdatum: 2016-10-01 00:00 Beräknas klart: våren 2019

Bilden ovan visar arbetet med nyanläggning av ledningar.

Ombyggnaden av Säby tryckstegringsstation har påbörjats för att öka driftsäkerheten av dricksvatten inför framtiden i Landskrona kommun. Kommunen får sitt dricksvatten från Sydvatten och sjön Bolmen i Småland. Vattnet transporteras i ledningar från Ringsjöverket till Landskrona. En tryckstegringsstation är till för att höja vattentrycket så att även höglänta delar av kommunen får vatten. 

Nuvarande tryckstegringsstation är från 1960-talet och behöver moderniseras, dels för att öka driftsäkerheten men också för att minska kostnaderna för driften av anläggningen. Läs mer om vattnet i Landskrona.


Detta gör vi

Inom den närmaste tiden kommer förberedande arbete att påbörjas på Säby Pumpstation, till exempel att ta upp nytt dörrhål och göra förberedande rörabete i befintlig byggnad. Efter detta kommer vi att påbörja läggningsarbete av den förbiledning som ska användas då pumpstationen byggs om. Arbetena kommer att pågå under april till september.

Huvudarbetet med ombyggnaden beräknas påbörjas i september och pågår sedan under hösten och vintern. Driftstart är planerad till våren 2019.

Under februari till september 2018 kommer även Sydvatten att göra arbete vid pumpstation. De bygger en ny kammare inne på pumpstationstomten och drar en ny vattenledning in till området.

Uppdatering 2019-04-05: vi är nu i slutfasen av invändiga installationsarbeten för uppgradering av anläggningen med modernare komponenter och processer. När detta inom kort är klart så kommer vi att påbörja funktionsprovning av anläggningen, vilket vi planerar göra under vecka 15-17. Om detta faller väl ut kommer vi därefter att påbörja återställningsarbetet av utvändiga ytor.

Driftstart är planerad till våren 2019 och slutligt lämnande av anläggningen under sommaren 2019.

 

Så påverkas du

Bilden ovan visar arbetet med nyanläggning av ledningar.

Ombyggnaden av Säby tryckstegringsstation har påbörjats för att öka driftsäkerheten av dricksvatten inför framtiden i Landskrona kommun. Kommunen får sitt dricksvatten från Sydvatten och sjön Bolmen i Småland. Vattnet transporteras i ledningar från Ringsjöverket till Landskrona. En tryckstegringsstation är till för att höja vattentrycket så att även höglänta delar av kommunen får vatten. 

Nuvarande tryckstegringsstation är från 1960-talet och behöver moderniseras, dels för att öka driftsäkerheten men också för att minska kostnaderna för driften av anläggningen. Läs mer om vattnet i Landskrona.


Kontaktperson

Jenny Juliusson, projektledare, NSVA, tel 010-490 97 19, jenny.juliusson@nsva.se