Ombyggnad av tryckstegring för ökad driftsäkerhet

Pågående projekt 2018-01-12 14:30
Landskrona: Säby

NSVA bygger om Säby tryckstegringsstation för inkommande dricksvatten till Landskrona stad. Arbetet medför ökad driftsäkerhet samt minskade driftkostnader. 

Startdatum: 2016-10-01 00:00 Beräknas klart: våren 2019

Bilden ovan visar Säby tryckstegringsstation som den kommer att se ut exteriört efter ombyggnaden. Arkitektskiss: Projektengagemang VattenPartner AB/NSVA.

Ombyggnaden av Säby tryckstegringsstation har påbörjats för att öka driftsäkerheten av dricksvatten inför framtiden i Landskrona kommun. Kommunen får sitt dricksvatten från Sydvatten och sjön Bolmen i Småland. Vattnet transporteras i ledningar från Ringsjöverket till Landskrona där det först når en tryckstegringsstation. I denna höjs och utjämnas vattentrycket innan det pumpas vidare till konsumenter runt om i kommunen.

Nuvarande tryckstegringsstation är från 1960-talet och behöver moderniseras, dels för att öka driftsäkerheten men också för att minska kostnaderna för driften av anläggningen. Läs mer om vattnet i Landskrona.


Detta gör vi

Inom den närmaste tiden kommer förberedande arbete att påbörjas på Säby Pumpstation, till exempel att ta upp nytt dörrhål och göra förberedande rörabete i befintlig byggnad. Efter detta kommer vi att påbörja läggningsarbete av den förbiledning som ska användas då pumpstationen byggs om. Arbetena kommer att pågå under april till september.

 

Huvudarbetet med ombyggnaden beräknas påbörjas i september och pågår sedan under hösten och vintern. Driftstart är planerad till våren 2019.

 

Under februari till september 2018 kommer även Sydvatten att göra arbete vid pumpstation. De bygger en ny kammare inne på pumpstationstomten och drar en ny vattenledning in till området.

 

Så påverkas du

Vattnet kommer att flöda som vanligt i ledningarna under byggtiden, dock kan någon uppleva olägenhet av byggtrafik och eventuellt ljud från byggarbetsplatsen.

Grönytan och lekplatsen kommer att stängas av för att förhindra personskador.


Kontaktperson

Jenny Juliusson, projektledare, NSVA, tel 010-490 97 19, jenny.juliusson@nsva.se