Länsmannavägen i Härslöv

Pågående projekt 2018-07-23 14:35
Landskrona: Länsmannavägen Härslöv

NSVA byter ut samtliga VA-ledningar i Länsmannavägen. Den befintliga dricksvattenledningen från 1959 är i dåligt skick med vattenläckor, dålig flödeskapacitet och utfällningar som följd. Spill- och dagvattenledningarna, som är lika gamla, är också i dåligt skick. I samband med VA-arbetet kommer Länsmannavägen även att få ny asfalt, allt enligt Trafikverkets asfaltsplanering.

Startdatum: 2018-08-13 08:00 Beräknas klart:Jul- och nyårshelgen 2018-2019

Detta gör vi

Samtiga VA-ledningar kommer att bytas ut. Fastigheterna längs gatan får nya servisledningar. Gatan kommer att få ny asfaltsbeläggning och nya rännstensbrunnar.

Så påverkas du

Länsmannavägen kommer att vara helt avstängd för genomfart under arbetets gång. Infart till fastigheter sker från norr eller söder beroende på var schaktgropen är.

Busslinjen med nummer 260 flyttas enligt information från Skånetrafiken.

Vattenavstängningar kommer att inträffa under kortare tider. Närmare information om dessa kommer inför varje enskilt tillfälle.

Kontaktuppgifter

Börje Persson, projektledare, borje.persson@nsva.se

Karl-Erik Weinitz, karl-erik.weinitz@nsva.se

Entreprenör

AKEA

Mer information


Börje Persson
Projektledare
borje.persson@nsva.se
010-490 97 00