Kvarntorget och Vagnmansgatan

Pågående projekt 2019-02-20 15:32
Landskrona: Bytaregatan, Salpetergatan, Kvarntorget och Vagmansgatan

Under perioden 2017-2019 kommer NSVA (Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp) att genomföra ett projekt i området kring Kvarntorget Plorren och Vagnmansgatan för att separera de kommunala avloppsledningarna för spill- och dagvatten.

Genom att separera ledningarna för dagvatten och spillvatten minskas belastningen på reningsverket i Landskrona. Risken för att släppa ut orenat avloppsvatten till havet vid häftiga regn (så kallad bräddning) minskar också.

 

Startdatum: 2017-06-26 10:26 Beräknas klart:2019-12-30

Detta gör vi

Uppdatering av projektet:

-Entreprenadarbetet i Vagnmansgatan har slutförts
-Inventering/undersökningar av fastigheternas VA-anslutningar har utförts
-Projektering har utförts för Bytaregatan, Salpetergatan och Kvarntorget och upphandling av entreprenad pågår


Kommande arbete:

-Slutliga förbindelsepunkter ska presenteras för Vagnmansgatan
-Efterbesiktning av fastigheter i Vagnmansgatan
-Besiktningsfirman Bergsäker tar kontakt med boende på/kring Bytaregatan, Salpetergatan och Kvarntorget för att boka in en förbesiktning av fastigheter
-Entreprenad Bytaregatan, Salpetergatan och Kvarntorget väntas påbörjas före sommaren för att sedan fortgå hela året

Så påverkas du

Krav på att separera spillvatten och dagvatten på din fastighet, om dessa inte redan är separerade, kommer att ställas. Detta ska vara utfört senast nio månader efter färdigställda och presenterade förbindelsepunkter i mark.

Är du osäker, tala gärna med en fackman för att bedöma felet och diskutera lösningar. Det finns mycket erfarenhet och kompetens på regionens byggfirmor och mark- och anläggningsföretag. NSVA har inte rätt att rekommendera någon särskild firma.

Under projektets entreprenad kommer det att bli trafikstörningar och inskränkningar i parkeringsmöjligheterna på gatan. Störningar i form av maskinljud och vibrationer kommer att uppstå. Vi ber om överseende med detta.

Entreprenör

Vagnmansgatan: NCC. Bytaregatan/Salpetergatan/Kvarntorget: ej upphandlad ännu.

För allmän information: Alf Östberg, Projektledare, NSVA. Tel: 010-490 97 45. E-post: Alf.Ostberg@nsva.se

För anslutningsfrågor: Karl-Johan Weinitz, VA-ingenjör, NSVA. Tel: 010- 495 87 79. E-post: Karl-Johan.Weinitz@nsva.se