Drottninggatan 11, 15 och 17

Pågående projekt 2019-02-20 16:15
Landskrona: Drottninggatan 11, 15 och 17

På uppdrag av Landskrona stad kommer NSVA att byta ut VA-ledningar i Drottninggatan, i sträckan mellan Kungsgatan och Storgatan. Detta är ett arbete som görs inför att Landskrona stad ska gestalta om denna del av Drottninggatan. Projektstart sker på måndagen den 28 januari. Byggstart planeras till mars 2019 och VA-arbetet beräknas vara klart i maj 2019. 

Startdatum: 2019-03-04 08:00 Beräknas klart: mitten av maj 2019

Detta gör vi

NSVA kommer att byta ut befintliga dricksvatten- och dagvattenledningar i gatan.

Entreprenadstart börjar närma sig för VA-arbetena i Drottninggatan, i sträckan mellan Kungsgatan och Storgatan. Byggstart är tänkt att ske under vecka 10 och VA-arbetena planeras vara färdiga i mitten av maj månad. Därefter kommer Landskrona stad att ta vid och fortsätta omgestaltningen av gatan.

Så påverkas du

Under den tid VA-arbetet pågår i området kommer buller från maskiner att förekomma. Företaget Bergsäker som tidigare har besiktigat fastigheterna längs Drottninggatan kommer under entreprenadtiden att ha vibrationsmätare uppsatta på vissa fastigheter för att kontrollera att riktvärden för vibrationer inte överskrids. OBS! Håll avstånd till grävmaskiner och lastbilar och passera ej dessa utan att ha fått ögonkontakt med föraren.

Aktuell sträcka kommer under VA-arbetet kommer att vara avstängd för trafik och parkeringarna mittemot Sofia Albertina kyrka kommer att stängas av. Vi ber om er förståelse för detta. 

Framkomligheten kommer att vara begränsad och parkeringsmöjligheterna längs Drottninggatan kommer att påverkas. För de som har infart till sitt parkeringsgarage på adressen Drottninggatan 15 ska vi dock ordna så att de har tillgång till garaget från något håll.

Vattenavstängningar kommer att ske i samband med inkopplingsarbeten. Vi kommer att avisera berörda i god tid innan. OBS! Missfärgning av vattnet kan förekomma efter vattenavstängning. NSVAs rekommendation är att man spolar kallvatten i alla kranar tills vattnet blir klart och rent igen innan man använder det till dryck och tvätt. Om problemet med missfärgat vatten kvarstår kan man kontakta NSVA på telefon 010- 490 97 00.

Entreprenör

NCC

Mer information


Filip Westberg
Projektledare
filip.westberg@nsva.se
010-495 87 25