Drottninggatan 11, 15 och 17

Pågående projekt 2019-01-25 10:35
Landskrona: Drottninggatan 11, 15 och 17

På uppdrag av Landskrona stad kommer NSVA att byta ut VA-ledningar i Drottninggatan, i sträckan mellan Kungsgatan och Storgatan. Detta är ett arbete som görs inför att Landskrona stad ska gestalta om denna del av Drottninggatan. Projektstart sker på måndagen den 28 januari. Byggstart planeras till mars 2019 och arbetet beräknas vara klart i juni 2019. 

Startdatum: 2019-03-04 08:00 Beräknas klart:2019-06-14

Detta gör vi

NSVA kommer att byta ut befintliga dricksvatten- och dagvattenledningar i gatan.

Så påverkas du

Innan arbetet påbörjas kommer en syneförrättning att genomföras av berörda fastigheter. Fastighetsägarna kommer att kontaktas av besiktningsföretaget Bergsäker AB.

Under den tid VA-arbetet pågår i området kommer buller från maskiner att förekomma. OBS! Håll avstånd till grävmaskiner och lastbilar och passera ej dessa utan att ha fått ögonkontakt med föraren.

Aktuell sträcka kommer under VA-arbetet kommer att vara avstängd för trafik och parkeringarna mittemot Sofia Albertina kyrka kommer att stängas av. Vi ber om er förståelse för detta. 

Vattenavstängningar kommer att ske i samband med inkopplingsarbeten. Vi kommer att avisera berörda i god tid innan. OBS! Missfärgning av vattnet kan förekomma efter vattenavstängning. NSVAs rekommendation är att man spolar kallvatten i alla kranar tills vattnet blir klart och rent igen innan man använder det till dryck och tvätt. Om problemet med missfärgat vatten kvarstår kan man kontakta NSVA på telefon 010- 490 97 00.

Entreprenör

NCC

Mer information


Filip Westberg
Projektledare
filip.westberg@nsva.se
010-495 87 25