Bästemansgatan

Pågående projekt 2019-05-21 11:32
Landskrona: Bästemansgatan 26-30, Erikstorpsvägen 33 samt Övre gatan 70 och 74

NSVA (Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp) kommer att genomföra ett projekt i en del av Bästemansgatan för att separera de kommunala avloppsledningarna för spill- och dagvatten samt även lägga om befintlig tryckspilledning.

Startdatum: 2019-05-20 08:00 Beräknas klart:2019-07-05

Detta gör vi

Utbyggnad av dagvattenledning samt omläggning av befintlig tryckspilledning kommer att ske i del av Bästemansgatan.

Genom att separera ledningarna för dagvatten och spillvatten minskas belastningen på reningsverket i Landskrona. Risken för att släppa ut orenat avloppsvatten till havet vid häftiga regn (så kallad bräddning) minskar också.

Så påverkas du

Under projektets entreprenad kommer det att bli trafikstörningar och inskränkningar i parkeringsmöjligheterna på gatan. Störningar i form av maskinljud kommer att uppstå. Vi ber om överseende med detta. OBS! Håll avstånd till grävmaskiner och lastbilar och passera ej dessa utan att ha fått ögonkontakt med föraren.

Krav på att separera spillvatten och dagvatten på din fastighet, om dessa inte redan är separerade, kommer att ställas. Allt arbete inne på fastighet och fram till anslutningspunkterna, cirka 0,5 meter utanför tomtgräns, bekostas av fastighetsägaren.

Är du osäker, tala gärna med en fackman för att bedöma felet och diskutera lösningar. Det finns mycket erfarenhet och kompetens på regionens byggfirmor och mark- och anläggningsföretag. NSVA har inte rätt att rekommendera någon särskild firma.

På vår hemsida www.nsva.se finns information om hur du kan göra för att separera dina ledningar. Enklast hittar du informationen genom att söka på "felkopplade ledningar".

Entreprenör

NCC

För allmän information: Alf Östberg, Projektledare, NSVA. Tel: 010-490 97 45. E-post: Alf.Ostberg@nsva.se

För anslutningsfrågor: Karl-Johan Weinitz, VA-ingenjör, NSVA. Tel: 010- 495 87 79. E-post: Karl-Johan.Weinitz@nsva.se