VA-utbyggnad Benarp Lydestad

Pågående projekt 2018-07-25 10:48
Helsingborg: Benarp Lydestad

Under 2018-2019 kommer NSVA utföra utbyggnad av dricks- och spillvattennätet i Benarp/Lydestad.

Startdatum: 2018-10-08 00:00 Beräknas klart:2018-12-31 00:00

Detta gör vi

NSVA arbetar för närvarande med den tekniska lösningen av projektet. Entreprenaden beräknas komma igång under hösten 2018, exakt datum är inte fastställt ännu.

Så här påverkas du

Anslutningen till spillvattennätet är obligatoriskt för berörda fastigheter och förenat med en kostnad i form av en anslutningsavgift. Anslutningen till det kommunala spillvattennätet kommer att göras med hjälp av en så kallad LTA-pumpstation på respektive fastighet.

Under entreprenadarbetet kommer trafikstörningar samt störande ljud från maskiner att uppstå. Vi ber om överseende med detta.

Kontakt: Cecilia Lychou, projektledare, cecilia.lychou@nsva.se, telefon: 010- 490 97 68.

Kontakt vid anslutningsfrågor: Karl-Johan Weinitz, VA-ingenjör, karl-johan.weinitz@nsva.se, telefon: 010- 490 97 00.

 

Entreprenör

NCC

Mer information


Cecilia Lychou
Projektledare
cecilia.lychou@nsva.se
010- 490 97 68