Tryckhöjning

Pågående projekt 2018-09-28 14:23
Helsingborg: vänligen se karta

NSVA delar in så kallade högzoner i Helsingborgs kommuns vattenledningsnät i egna tryckzoner. Skälet är att dessa zoner annars kommer att få för lågt tryck efter nybyggnaden av det nya vattentornet, då trycket generellt kommer att sänkas i ledningsnätet.

NSVA arbetar för närvarande med åtgärder på olika platser i Helsingborgs kommun som syftar till att höja trycket på dricksvatten. Detta sker genom att bland annat anlägga tryckstegringsstationer som pumpar dricksvattnet vidare till kunderna.

Startdatum: 2018-10-01 08:00 Beräknas klart:2019-05-31

Detta gör vi

Projektet inkluderar nybyggnad av två st tryckstegringsstationer, tre st tryckreduceringsbrunnar samt ett antal mätarbrunnar. Projektet omfattar även omläggning av VA-ledningar samt proppning av VA-ledningar.

Vårt anläggningsarbete påbörjas i oktober 2018 och beräknas pågå till januari 2019.

Driftsättning av tryckstegringsstationerna beräknas kunna ske i maj 2019.

Så påverkas du

Omledning av trafik kommer att ske. Exakt omfattning kommer att utarbetas successivt efter hand som projektet fortgår.

Vattenavstängningar kommer att ske. Vi kommer att avisera berörda i god tid innan. OBS! Missfärgning av vattnet kan förekomma efter vattenavstängning. NSVAs rekommendation är att man spolar kallvatten i alla kranar tills vattnet blir klart och rent igen innan man använder det till dryck och tvätt. Om problemet med missfärgat vatten kvarstår kan man kontakta NSVA på telefon 010- 490 97 00.

Entreprenör

MVB Syd AB

Kontaktperson: Olof Martell, projektledare, NSVA. Tel: 010-490 97 00. E-post: olof.martell@nsva.se