Tågagatan 6-14

Pågående projekt 2019-10-22 14:42
Helsingborg: Tågagatan 6-14

NSVA kommer att utföra ett VA-separeringsprojekt i Tågagatan, i sträckan mellan Persgatan/Pålsgatan och Drottninggatan.

Startdatum: 2019-09-02 08:00 Beräknas klart:2019-11-15

Detta gör vi

Den befintliga vattenledningen från slutet på 1800-talet har tjänat sin tid och ska bytas ut. Samtidigt har vi efter filmning sett att spillvattenledningen (tar hand om vatten från till exempel toaletter, bad och disk) är i behov av att renoveras och vi gör då detta samtidigt genom relining.

Så påverkas du

Berörd sträcka kommer att vara avstängd för genomfartstrafik och parkering. Dock kommer tillfällig tillgänglighet med fordon till fastigheterna finnas den mesta delen av tiden.

Förhyrda parkeringsplatser utmed den norra sidan av gatan kommer också att vara tillgängliga den mesta delen av tiden.

Dagtid kommer en del buller och vibrationer från schaktarbetet och från transporter att uppstå, främst då arbetet sker utanför berörda fastigheter.

Vattenavstängningar kommer att ske i samband med inkopplingsarbeten. Vi kommer att avisera berörda i god tid innan. OBS! Missfärgning av vattnet kan förekomma efter vattenavstängning. NSVAs rekommendation är att man spolar kallvatten i alla kranar tills vattnet blir klart och rent igen innan man använder det till dryck och tvätt. Om problemet med missfärgat vatten kvarstår kan man kontakta NSVA på telefon 010- 490 97 00.

Vi ber om förståelse med ovanstående.

Eventuellt nödvändigt arbete inne på fastigheterna utförs/bekostas av fastighetsägaren själv. De fastigheter som fortfarande har en galvaniserad vattenledning från huset ut till gatan rekommenderas att lägga om denna. Vid frågor är ni välkomna att kontakta oss.

Är du osäker, tala gärna med en fackman för att bedöma eventuella fel och diskutera lösningar, det finns mycket erfarenhet och kompetens på regionens byggfirmor och mark- och anläggningsföretag. NSVA har inte rätt att rekommendera någon särskild firma.

Här finns information om hur du kan göra för att separera dina ledningar.

Entreprenör

NCC

För allmän information: Alf Östberg, Projektledare, NSVA. Tel: 010-490 97 45. E-post: alf.ostberg@nsva.se

För anslutningsfrågor: Patrik K Andersson, VA-ingenjör, NSVA. Tel: 010-490 98 39. E-post: patrik.k.andersson@nsva.se