Tågaborg samt del av Drottninggatan

Pågående projekt 2019-01-23 11:29
Helsingborg: Bengt Lidners gata, Ehrensvärdsgatan, Karl X Gustavs gata, Lenngrensgatan, Nicandersgatan, Olof Dahlins gata, Stagneliusgatan samt del av Drottninggatan

NSVA planerar att utföra VA-separering samt byte av vattenledningar på Tågaborg samt i del av Drottninggatan. Ovan nämnda gator ingår i projektet. I Karl X Gustavs gata kommer endast vattenledningen att bytas ut.

NSVA arbetar för närvarande med planering och projektering av VA-projektet. Byggstart är planerad till våren 2019 och projektet beräknas hålla på till slutet av år 2020.

Startdatum: 2019-04-15 08:00 Beräknas klart:2020-12-31

Detta gör vi

Idag finns det kombinerade ledningar som tar hand om både dagvatten (regn- och smältvatten från till exempel tak och gator) och spillvatten (vatten från till exempel toaletter, bad och disk). VA-separering innebär att den kombinerade ledningen i gatan ersätts med två nya ledningar; en för dagvatten och en för spillvatten. Genom att anlägga separata ledningar för dag- och spillvatten minskar risken för källaröversvämningar samt belastningen på våra reningsverk.

Vattenledningarna är gamla och behöver bytas ut.

Så påverkas du

Med start vecka 5 kommer personal från MVB Syd AB och Marklaget att utföra inventering i området

VA-arbetet kommer att utföras på en gata i taget och beräknad byggtid per gata är cirka tre månader.

Under den tid VA-arbetet pågår kommer buller från maskiner att förekomma. Framkomligheten, tillgängligheten till fastigheter samt parkeringsmöjligheterna under VA-arbetet kommer att påverkas. Vi ber om er förståelse för detta. OBS! Håll avstånd till grävmaskiner och lastbilar och passera ej dessa utan att ha fått ögonkontakt med föraren.

Vattenavstängningar kommer att ske i samband med inkopplingsarbeten. Vi kommer att avisera berörda i god tid innan. OBS! Missfärgning av vattnet kan förekomma efter vattenavstängning. NSVAs rekommendation är att man spolar kallvatten i alla kranar tills vattnet blir klart och rent igen innan man använder det till dryck och tvätt. Om problemet med missfärgat vatten kvarstår kan man kontakta NSVA på telefon 010- 490 97 00.

Entreprenör

MVB Syd AB

Mer information


Anna Paulsson
Projektledare
anna.paulsson@nsva.se
010-490 98 71

För anslutningsfrågor: Patrik K Andersson, VA-ingenjör, NSVA. Tel: 010-490 98 39. E-post: patrik.k.andersson@nsva.se