Skogsstigen och Tallstigen, Vallåkra

Pågående projekt 2019-09-25 14:26
Helsingborg: Skogsstigen 5, 8, 15 och 17, Tallstigen, Björkstigen 3, Bokstigen 3 samt Norra Vallåkravägen 5, Vallåkra

Med start vecka 47 kommer NSVA att påbörja VA-arbeten i Vallåkra med början i Skogsstigen.

Etapp 1 planeras att utföras under 2019-2020. Etapp 2 under 2020-2021. Total byggtid är ca 2 år. Entreprenadens första etapp kommer att utföras av NCC.

Startdatum: 2019-11-18 08:00 Beräknas klart:2020-02-21

Detta gör vi

Dag- och spillvattenledningarna samt en del dricksvattenledningar är uttjänta och behöver bytas ut. Vi kommer därför att lägga ner nya ledningar för detta. 

Så påverkas du

Framkomligheten på berörda gator kommer under VA-arbetet att vara begränsad. Berörda gator kommer att vara avstängda för genomfartstrafik. Parkeringsmöjligheterna på gatorna kommer att påverkas. Det kan även förekomma störningar i form av buller, damm etc. Vi ber om er förståelse för detta. OBS! Håll avstånd till grävmaskiner och lastbilar och passera ej dessa utan att ha fått ögonkontakt med föraren.

Vattenavstängningar kommer att ske i samband med inkopplingsarbeten. Vi kommer att avisera berörda i god tid innan. OBS! Missfärgning av vattnet kan förekomma efter vattenavstängning. NSVAs rekommendation är att man spolar kallvatten i alla kranar tills vattnet blir klart och rent igen innan man använder det till dryck och tvätt. Om problemet med missfärgat vatten kvarstår kan man kontakta NSVA på telefon 010- 490 97 00.

Entreprenör

NCC

Vid frågor om projektet: Göran Nilsson, projektledare, NSVA. Tel: 010-495 87 92. E-post: goran.nilsson@nsva.se