Råå: relining vattenledning

Pågående projekt 2018-09-24 11:09
Helsingborg: Råå

Huvudvattenledningen i en del av Råå har haft en hög frekvens av läckor på senare tid. Projektet genomförs för att säkra vattenförsörjningen i området och för att slippa tillfällig vattenförsörjning under vinterhalvåret då ledningen riskerar att frysa sönder.

Läs gärna mer om relining här

Startdatum: 2018-10-01 08:00 Beräknas klart: årsskiftet 2018/2019

Detta gör vi

Relining kommer att utföras av cirka 630 meter huvudvattenledning på Råå med start vid korsningen Lidängsgatan/Läsögatan i norr och med avslut vid Västindiegatan i söder. Schaktning kommer ske vid nämnda platser i norr och söder samt vid ledningskorsningar på vägen.

MVB kommer att utföra reliningsarbeten medan NSVA kommer utföra schaktningsarbeten.

Så påverkas du

Det kommer att bli störningar i trafiken med begränsad framkomlighet på vissa sträckor under arbetstiden. Följ hänvisningsskyltar eller välj om möjligt andra vägar.

Entreprenör

MVB och NSVA

Kontaktpersoner:

Olof Martell, projektledare, NSVA. Tel: 010-490 97 00. E-post: olof.martell@nsva.se

Jimmy Lubera, projektledare, NSVA. Tel: 010-490 97 60. E.post: jimmy.lubera@nsva.se