Mörarp: Sofiehällsvägen

Pågående projekt 2017-03-03 09:29
Helsingborg: Sofiehällsvägen i Mörarp
Startdatum: 2017-05-01 08:00 Beräknas klart: december 2018

Sofiehällsvägen är ett av de prioriterade områden som är planerade till att anslutas till det kommunala spillvattennätet under 2018. Som bakgrund ligger Miljöbalken och Länsstyrelsens allt hårdare utsläppskrav som kommunerna måste följa.


Detta gör vi

NSVA kommer anlägga en ny spillvattenledning till respektive fastighet på Sofiehällsvägen. Omfattningen och exakt placering av ledning kommer att utredas under 2017.

När det grävs för en ny spillvattenledning kommer man även passa på att lägga ner en ny dricksvattenledning.

NSVA utför arbetet utanför tomtgräns. I tomtgräns sätts en förbindelspunkt för spillvattnet och en för dricksvattnet. Allt arbete inne på tomt utförs och bekostas av fastighetsägaren.

Så påverkas du

Utbyggnaden innebär att fastighetsägaren kommer att bli ansluten till det kommunala spillvattennätet. Platsbesök kommer att ske för att vi därefter ska kunna bestämma lämplig placering av ledningar samt anslutningspunkter.

 

Allt arbete inom tomt bekostas och utförs av fastighetsägaren.

 

När det närmar sig byggstart återkommer vi med mer information.

 

 

 

Entreprenör

Ej upphandlad ännu

Kontakt: Niclas Kristiansson, VA-ingenjör, NSVA

Mer information


Marlene Hylander
Projektledare
marlene.hylander@nsva.se
010-495 87 18