Landskronavägen, söder om Elektrogatan

Pågående projekt 2019-03-21 08:37
Helsingborg: Landskronavägen, söder om Elektrogatan

Som en del av ett samverkansprojekt kommer NSVA att byta ut vattenledningen i ovan nämnda del av Landskronavägen. Öresundskraft kommer samtidigt att byta ut fjärrvärmeledningen.

Startdatum: 2019-04-01 08:00 Beräknas klart:2019-07-26

Detta gör vi

NSVA kommer att lägga ner en ny vattenledning i en del av Landskronavägen, i sträckan söder om Elektrogatan. Vänligen se nedan karta för mer detaljerad information.

Så påverkas du

Det kommer att råda begränsad framkomlighet. Vi ber om er förståelse för detta. OBS! Håll avstånd till grävmaskiner och lastbilar och passera ej dessa utan att ha fått ögonkontakt med föraren.

Vattenavstängningar kommer att ske i samband med inkopplingsarbeten. Vi kommer att avisera berörda i god tid innan. OBS! Missfärgning av vattnet kan förekomma efter vattenavstängning. NSVAs rekommendation är att man spolar kallvatten i alla kranar tills vattnet blir klart och rent igen innan man använder det till dryck och tvätt. Om problemet med missfärgat vatten kvarstår kan man kontakta NSVA på telefon 010- 490 97 00.

Entreprenör

AKEA

Mer information


Börje Persson
Projektledare
borje.persson@nsva.se
010-490 97 00