Jönköpingsgatan

Pågående projekt 2018-09-21 11:15
Helsingborg: Jönköpingsgatan

Helsingborgs stad bygger om Jönköpingsgatan mellan Filbornavägen och Växjögatan för att skapa säkrare trafikmiljö och bättre cykelvägar. Samtidigt genomför NSVA ledningsarbeten i närliggande gator. Vi startar arbetet i mitten av oktober och beräknas vara klara hösten 2019.

Läs gärna mer om projektet på Helsingborgs stads webb här.

 

Startdatum: 2018-10-15 08:00 Beräknas klart: hösten 2019

Detta gör vi

Idag fins det kombinerade ledningar som tar hand om både dagvatten (regn- och smältvatten från till exempel tak och gator) och spillvatten (vatten från till exempel toaletter, bad och disk). Genom att anlägga separata ledningar för dag- och spillvatten minskar risken för källaröversvämningar samt belastningen på våra reningsverk.

VA-arbetet innebär att nya ledningar för dag- och spillvatten förläggs i gatorna. Saneringsarbetet kommer även omfatta omläggning av befintlig vattenledning.

Fastighetsägare som blir berörda av VA-arbetet kommer att få separat information från NSVA.

Så påverkas du

Det kommer att bli störningar i trafiken med begränsad framkomlighet på vissa sträckor under arbetstiden. Följ hänvisningsskyltar eller välj om möjligt andra vägar.

Under den tid VA-arbetet pågår i området kommer buller från maskiner att förekomma. Vi ber vänligast om överseende med detta.

Vattenavstängningar kommer att ske i samband med inkopplingsarbeten. Vi kommer att avisera berörda i god tid innan.

Entreprenör

PEAB

Mer information


Anna Paulsson
Projektledare
anna.paulsson@nsva.se
010-490 98 71