Drottninggatan, förnyelse av vattenledning

Pågående projekt 2019-10-08 13:19
Helsingborg: Del av Drottninggatan vid Fria bad, mellan Ehrensvärdsgatan och en bit förbi Petter Pihls gata

Medan Helsingborgs stad bygger om för säkrare trafik på Drottninggatan vid fria bad, mellan Ehrensvärdsgatan och en bit förbi Petter Pihls gata, passar NSVA på att göra VA-arbete.

Gamla vattenledningar förnyas på sträckan och separerar ledningar för dag- och spillvatten. Det innebär bland annat att risken för källaröversvämningar och belastningen på Öresundsverkets avloppsreningsverk minskar.

På Tågaborg genomför NSVA parallellt ledningsarbeten med förnyelse av gamla vattenledningar och lägger separerade ledningar för dag- och spillvatten.

Vill du veta mer vad Helsingborgs stad ska göra på sträckan? Läs mer på helsingborg.se/vibygger

Startdatum: 2019-10-07 08:00 Beräknas klart:Januari 2020

Kontakt vid frågor om de delar som berör VA:

Håkan Nilsson, projektledare på NSVA,
tel. 010-490 97 42, hakan.nilsson@nsva.se