Birkagatan 105-165

Pågående projekt 2019-03-21 09:34
Helsingborg: Birkagatan 105-165

Öresundskraft fortsätter under 2019 arbetet med att utföra fjärrvärmearbeten i Birkagatan. Under 2019 är det fastigheterna på Birkagatan 105-165 som omfattas av arbetena.

Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB (NSVA) har fått i uppdrag av Helsingborgs Stad att byta ut de vattenledningar som försörjer ovan nämnda fastigheter. Arbetet omfattar huvudledningar för dricksvatten och servisledningar fram till förbindelsepunkt vid tomtgräns.

Startdatum: 2019-04-15 08:00 Beräknas klart:2019-08-09

Detta gör vi

NSVAs arbeten omfattar byte av huvudvattenledning samt servisledning fram till servisventil.

Så påverkas du

Framkomligheten kommer att vara begränsad, men entreprenören kommer att lägga ut körplåtar till fastigheterna. OBS! Håll avstånd till grävmaskiner och lastbilar och passera ej dessa utan att ha fått ögonkontakt med föraren.

Vi ber berörda fastighetsägare vänligen se till att buskage och häckar är klippta då vi måste schakta in till tomtgränsen.

Vattenavstängningar kommer att ske i samband med inkopplingsarbeten. Vi kommer att avisera berörda i god tid innan. OBS! Missfärgning av vattnet kan förekomma efter vattenavstängning. NSVAs rekommendation är att man spolar kallvatten i alla kranar tills vattnet blir klart och rent igen innan man använder det till dryck och tvätt. Om problemet med missfärgat vatten kvarstår kan man kontakta NSVA på telefon 010- 490 97 00.

Vi ber berörda kunder ha förståelse ovanstående.

De fastigheter som fortfarande har en galvaniserad vattenledning in till fastigheten rekommenderas att byta ut den nu för att undvika eventuella problem i framtiden. Ska denna ledning bytas ska en VA-anmälan skickas in till NSVA. VA-anmälan finns att hämta på NSVA:s hemsida. 

Allt VA-arbete inom fastigheten fram till förbindelsepunkten (strax utanför fastighetsgränsen) planeras och bekostas utav fastighetsägaren.

Entreprenör

AKEA

Mer information


Börje Persson
Projektledare
borje.persson@nsva.se
010-490 97 00