Allerum: relining av spillvattenledning maj 2019

Pågående projekt 2019-05-08 10:56
Helsingborg: Kungsgårdsvägen 3, 4, 7, 8, 12 och 14 samt Jonstorpsvägen 380, 383, 385, 387, 389, 391, 393, 395 och 397, Allerum

På uppdrag av NSVA ska NCC NoDig utföra renovering av spillvattenledningen (leder bort avloppsvatten från till exempel toalett, bad och disk) med flexibelt foder i ovan nämnda gator i Allerum. 

Startdatum: 2019-05-13 07:00 Beräknas klart:2019-05-21 19:00

Detta gör vi

Arbetet utförs med ett schaktfritt ledningsbyggande och beräknas pågå under perioden måndagen den 13/5 till och med tisdagen den 21/5. Läs gärna mer om relining

Berörda fastighetsägare kommer att aviseras av NCC NoDig

Så påverkas du

På morgonen spolas ledningen med spolbil. Det kan i vissa fall slå upp vatten ur golvbrunnar och toalett. För att förebygga eventuella vattenuppslag bör berörda fastighetsägare se till att toalettlocken är stängda samt placera en trasa över golvbrunnar, handfat och diskbänk. Vänligen fyll på vattenlås efteråt som eventuellt kan ha blivit tomma på vatten.

Under installation av de nya ledningarna kan det kortvarigt uppstå lukt från polyester. Lukt kan undvikas om man fyller på vatten i samtliga vattenlås i toaletter, duschar, handfat och golvbrunnar. Lukten är ofarlig och försvinner när installationen är klar. Lukten kan även vädras bort.

Vi ber vänligen berörda fastighetsägare att under ovan nämnda tid vara mycket sparsamma med vattnet. Toaletten kan användas, om än sparsamt.

Viss trafikstörning kommer att förekomma, vänligen följ vägskyltning. 

Entreprenör

NCC NoDig

Kontaktperson: Roger Åberg, VA-ingenjör, avdelning Rörnät, NSVA. Tel: 010-490 97 12. E-post: roger.aberg@nsva.se