Gunnarstorpsvägen

Pågående projekt 2018-10-31 13:05
Bjuv: Gunnarstorpsvägen

På uppdrag av Bjuvs kommun kommer NSVA (Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp) under vecka 45-51 att genomföra ett projekt för att byta ut den kommunala ledningen för dricksvatten för att säkerställa den framtida vattenförsörjningen till Gunnarstorp.

Startdatum: 2018-11-05 08:00 Beräknas klart:2018-12-21

Detta gör vi

Ny vattenledning till Gunnarstorp ska läggas ner.

Så påverkas du

Under den tid VA-arbetet pågår i området kommer buller från maskiner att förekomma. Framkomligheten under VA-arbetet kommer att vara begränsad. 

Vattenavstängningar kommer att ske i samband med inkopplingsarbeten. Vi kommer att avisera berörda i god tid innan. OBS! Missfärgning av vattnet kan förekomma efter vattenavstängning. NSVAs rekommendation är att man spolar kallvatten i alla kranar tills vattnet blir klart och rent igen innan man använder det. Om problemet med missfärgat vatten kvarstår kan man kontakta NSVA på telefon 010- 490 97 00.

Entreprenör

NCC

Vid frågor om projektet: Göran Nilsson, projektledare, NSVA. Tel: 010-495 87 92. E-post: goran.nilsson@nsva.se