Bjuvsvägen (del av) samt Fogdegatan

Pågående projekt 2019-03-21 11:13
Bjuv: Bjuvsvägen samt Fogdegatan

Ledningarna för vatten och spillvatten är i dåligt skick behöver bytas ut i en del av Bjuvsvägen samt i Fogdegatan i Bjuv. I Bjuvsvägen gäller det sträckan mellan Flötsgatan och Fogdegatan. 

Startdatum: 2019-04-01 08:00 Beräknas klart:2019-07-26

Detta gör vi

Ledningarna för vatten och spillvatten är i dåligt skick och ska bytas ut.

Så påverkas du

Framkomligheten kommer att vara begränsad och vi ber vänligast trafikanter att visa hänsyn.OBS! Håll avstånd till grävmaskiner och lastbilar och passera ej dessa utan att ha fått ögonkontakt med föraren.

Vattenavstängningar kommer att ske i samband med inkopplingsarbeten. Vi kommer att avisera berörda i god tid innan. OBS! Missfärgning av vattnet kan förekomma efter vattenavstängning. NSVAs rekommendation är att man spolar kallvatten i alla kranar tills vattnet blir klart och rent igen innan man använder det till dryck och tvätt. Om problemet med missfärgat vatten kvarstår kan man kontakta NSVA på telefon 010- 490 97 00.

Vi ber berörda kunder ha förståelse ovanstående.

Entreprenör

NCC

Mer information


Börje Persson
Projektledare
borje.persson@nsva.se
010-490 97 00