Bjuv: Humlegatan

Pågående projekt 2019-11-08 11:00
Bjuv: Humlegatan 1-16 samt Astergatan 1

För att försöka minska riskerna för översvämningar på ovan nämnda fastigheter kommer NSVA att anlägga fördröjningsdammar i området. (Se karta.) Arbetet beräknas starta vecka 46 och utföras under 2019.

Startdatum: 2019-11-11 07:00 Beräknas klart: i slutet av 2019

Detta gör vi

För att försöka minska riskerna för översvämningar på ovan nämnda fastigheter kommer NSVA att anlägga fördröjningsdammar i området. Dessa skall hjälpa till att minimera risken för översvämningar i området.

Det kommer även att utföras arbete med gatorna för att leda vattnet mot fördröjningsdammarna.

Så påverkas du

Arbetet kommer att pågå vardagar klockan 07:00-16:00. Framkomligheten på gatorna kommer delvis att vara begränsad under denna tid. Parkeringsmöjligheterna på gatorna kommer även de att vara begränsade. Det kan även förekomma störningar i form av buller, damm och dylikt. Vi kommer att i största möjligaste mån minimera störningarna men ber om er förståelse med ovanstående. OBS! Håll avstånd till grävmaskiner och lastbilar och passera ej dessa utan att ha fått ögonkontakt med föraren.

Entreprenör

NSVA i egen regi

Vid frågor om projektet: Göran Nilsson, projektledare, NSVA. Tel: 010-495 87 92. E-post: goran.nilsson@nsva.se