Förslöv: Björkvägen samt Vistorpsvägen

Pågående projekt 2019-09-02 12:44
Båstad: Björkvägen, Förslöv

NSVA ska utföra byte av vattenledning och spillvattenledning samt även förlägga en kommunal dagvattenledning.

Startdatum: 2019-09-09 08:00 Beräknas klart:2019-11-29

Detta gör vi

Spillvattenledningen (leder bort vatten från till exempel toaletter, bad och disk) i Björkvägen är gammal och vattenledningen behöver bytas ut på grund av återkommande driftstörningar. Samtidigt som dessa båda byts ut kommer vi att förlägga en kommunal dagvattenledning (leder bort regn- och smältvatten från till exempel tak och gator) i gatan.

Genom att anlägga separata ledningar för dag- och spillvatten minskar risken för källaröversvämningar samt belastningen på våra reningsverk.

Så påverkas du

Dagtid kommer en del buller och vibrationer från schaktarbetet och från transporter att uppstå, främst då arbetet sker utanför berörda fastigheter. 

Begränsad framkomlighet kommer att råda. Det kan även uppstå problem med att nå fastigheterna med bil under vissa delar av grävarbetet. Bilarna parkeras i så fall förslagsvis på parkeringen mitt över Vistorpsvägen. OBS! Håll avstånd till grävmaskiner och lastbilar och passera ej dessa utan att ha fått ögonkontakt med föraren.

Vattenavstängningar kommer att ske i samband med inkopplingsarbeten. Vi kommer att avisera berörda i god tid innan. OBS! Missfärgning av vattnet kan förekomma efter vattenavstängning. NSVAs rekommendation är att man spolar kallvatten i alla kranar tills vattnet blir klart och rent igen innan man använder det till dryck och tvätt. Om problemet med missfärgat vatten kvarstår kan man kontakta NSVA på telefon 010- 490 97 00.

Vi ber om förståelse med ovanstående.

Entreprenör

NSVA i egen regi

Mer information


Filip Westberg
Projektledare
filip.westberg@nsva.se
010-495 87 25

För anslutningsfrågor: Karl-Johan Weinitz, VA-ingenjör, NSVA. Tel: 010- 495 87 79. E-post: Karl-Johan.Weinitz@nsva.se