Bragegatan och Lokegatan, Åstorp

Pågående projekt 2018-10-19 16:02
Åstorp: Norra och Södra Bragegatan samt Norra och Södra Lokegatan

På uppdrag av Åstorps kommun kommer NSVA (Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp) att utföra VA-arbeten i Norra och Södra Bragegatan samt i Norra och Södra Lokegatan.

Byggstart sker under våren 2019 och arbetet beräknas vara klart i slutet av 2019. 

NCC har upphandlats för att utföra arbetet.

 

Startdatum: 2019-03-04 08:00 Beräknas klart: vintern 2019

Detta gör vi

De kommunala ledningarna för vatten-, spill- och dagvatten är gamla och i dåligt skick. Dricksvattenledningen ska bytas ut och spill- och dagvattenledningarna ska renoveras alternativt även de bytas ut. 

Så påverkas du

Innan arbetet påbörjas kommer en syneförrättning att genomföras av berörda fastigheter. Fastighetsägarna kommer att kontaktas av besiktningsföretaget Bergsäker AB.

NSVA kommer att arbeta sig metodiskt framåt med cirka 20 meter uppschaktad väg åt gången. Därför blir tiden som grävs utanför varje fastighet begränsad. Berörda fastighetsägare kommer alltid ha tillträde till sina fastigheter till fots. Stundtals kommer däremot tillfart med bil att bli begränsad. 

Under den tid VA-arbetet pågår kommer buller och vibrationer från schaktarbetet och transporter att förekomma, främst då arbetet sker utanför berörda fastigheter.

Vattenavstängningar kommer att ske i samband med inkopplingsarbeten. Vi kommer att avisera berörda i god tid innan. OBS! Missfärgning av vattnet kan förekomma efter vattenavstängning. NSVAs rekommendation är att man spolar kallvatten i alla kranar tills vattnet blir klart och rent igen innan man använder det till dryck och tvätt. Om problemet med missfärgat vatten kvarstår kan man kontakta NSVA på telefon 010- 490 97 00.

Vi ber om överseende med ovanstående.

Entreprenör

NCC

Kontaktinformation:

Projektledare: Filip Westberg, VA-projektör, NSVA. Tel: 010-495 87 25. E-post: filip.westberg@nsva.se

För anslutningsfrågor: Karl-Johan Weinitz, VA-ingenjör, NSVA. Tel: 010-495 87 79. E-post: karl-johan.weinitz@nsva.se